DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgiler Öğretim Programları SOSZ   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal Bilgler öğretim programlarının genel yapısını öğretmek
Dersin İçeriği
Sosyal bilgiler programları içerik, kapsam, yöntem ve değerlendirme alanları açısından incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları bilir.
2) Sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimini öğrenir.
3) Güncel sosyal bilgiler dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı becerileri öğrenir.
4) Öğrenme ve alt öğrenme alanlarını; kazanımların sınıflara göre dağılımını ve sınırlarını, diğer derslerle ilişkisini öğrenir.
5) Kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımını ve öğretmen yeterliliklerini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar - Program Geliştirme Süreci Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Program Geliştirme Süreci ve Program İncelemesi Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Program Geliştirme Süreci ve Program İncelemesi Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Temel Program Geliştirme Yaklaşımları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Temel Program Geliştirme Yaklaşımları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ön hazırlık bulunmamaktadır. Yazılı Sınav
9 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Alternatif Taslak Program Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Alternatif Taslak Program Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Alternatif Taslak Program Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Alternatif Taslak Program Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar