DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgiler Öğretim Programları SOSZ   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALİ ALTIKULAÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal Bilgler öğretim programlarının genel yapısını öğretmek
Dersin İçeriği
Sosyal bilgiler programları içerik, kapsam, yöntem ve değerlendirme alanları açısından incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramları bilir.
2) Sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimini öğrenir.
3) Güncel sosyal bilgiler dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı becerileri öğrenir.
4) Öğrenme ve alt öğrenme alanlarını; kazanımların sınıflara göre dağılımını ve sınırlarını, diğer derslerle ilişkisini öğrenir.
5) Kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımını ve öğretmen yeterliliklerini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)