DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim, Teknoloji ve Toplum SOSZ   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişimini ve bu gelişmelerin toplumda yol açtığı değişiklikleri incelemek
Dersin İçeriği
Bu derste geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi ve bilim ve teknolojinin topluma ve toplumsal değişime etkileri incelenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyada bilim ve teknoloji gelişimini çağlar boyunca sosyal değişim bağlamında yorumlar
2) Bilim ve teknoloji ilişkisini açıklar
3) Alanlarında öncü dünya ve Türk bilim insanlarını öğrenir ve sıralar
4) Türkiyenin bilim ve teknolojide izlemesi gereken yolları açıklar
5) Bilim alanlarındaki değişimi kavrar, bazı bilim alanlarındaki gelişimi insan yaşamına etkileri bağlamında yorumlar
6) Bilimsel bilginin nasıl üretildiğini kavrar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi, bilim, bilgi toplumu, teknoloji ve sosyal değişim terimleri üzerinde söyleşi. yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilim ve bilimsel yöntem ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Beyin Fırtınası
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bilim ve bilimsel yöntem ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilim ve Teknoloji Tarihi. İlkçağlarda bilim ve teknoloji ve sosyal Değişme ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Beyin Fırtınası
Soru-Cevap
Tartışma
5 İlkçağın önemli bilim insanları, filozoflar ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Beyin Fırtınası
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bilim ve Teknoloji Tarihi: Ortaçağ'da bilim, teknoloji ve toplumsal değişme. ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ortaçağ İslam Uygarlığı'nın önemli bilim insanları, filozoflar. ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Beyin Fırtınası
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav hazırlığı Yazılı Sınav
Ödev
9 Rönesans döneminde bilimsel-teknolojik gelişmeler ve toplumun dönüşmeye başlaması ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yeniçağ'da bilimsel ve teknolojik değişimler ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sanayi devrimini hazırlayan bilim insanları ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yirminci yüzyılda bilim ve teknolojinin gelişimi ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Digital çağın kapısını açan buluşlar. Gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Uzay ve havacılık çalışmaları ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Bireysel Çalışma
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları ilgili okumalar önerilecek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav hazırlığı Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar