DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası SOSZ   208 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiyenin beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin kavratmak, Türkiye'nin başlıca beşeri ve ekonomik coğrafya sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yolları üretilmesinin sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Nüfus ve özellikleri, göçler, nüfus sayımları, yerleşme, kentleşme ve sorunları, kentlerin sınıflandırılması. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'nin jeopolitik önemini farkına varır.
2) Yerleşmenin tarihi süreçteki gelişim özelliklerini harita kullanarak değerlendirir..
3) Türkiye'de devamlı yerleşmeler ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
4) Geçici yerleşmeler ile ilgili temel kavramları ve olguları coğrafi ilkelere göre açıklar.
5) Türkiye tarımı etkileyen faktörleri açıklar
6) Türkiyede tarım ürünlerinin dağılışını açıklar.
7) Türkiyede nüfusun sosyal sorunlarının farkına varır.
8) Türkiyede nüfusun ekonomik niteliklerini arkına varır.
9) Türkiyede tarımın genel özelliklerini açıklar.
10) Türkiyede Tarımın gelişimini ve tarımsal alanların sınıflandırılmasını açıklar.
11) Türkiyede tarımındaki bitkisel ürünlerin üretimini değerlendirir.
12) Türkiyede tarım pazarlamasındaki mevcut durum değerlendirir
13) Türkiyede hayvancılığın mevcut durumu ve sorunlar konusunda açıklama yapar.
14) Türkiyede hayvansal ürün üretimini değerlendirir.
15) Türkiyede madenciliği açıklar.