DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sessiz İletişim: Beden Dili GK   307 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye ÇAĞIMLAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZEKİYE ÇAĞIMLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk edebiyatı ürünlerini tanıma, çocuk edebiyatının tarihçesini, yazarlarını ve eserlerini tanıma. Çocuk edebiyatının çocuk ve çocuğun eğitimindeki önemini anlatmadır.
Dersin İçeriği
Çocuk edebiyatının tarihini, çocuk edebiyatı ürünlerinin ve yazarlarının tanıtılması, Çocuk edebiyatı ürünlerinin taşıması gereken özellikler, çocuk edebiyatı ve ürünleri ile cocuk eğitimin birbiri ile ilişkisinin incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) beden dilinin kavratılması
2) bedenin nasıl kullanılacağının kavratılması
3) duygu ve düşüncelere göre bedenin nasıl kullanılacağının kavratılması
4) yüz ve mimiklerin kullanılmasının kavratılması
5) göz iletişiminin nasıl yapılacağının kavratılması
6) el ve kol kullanımının kavratılması
7) ayakların kullanımının kavratılması
8) vize
9) duruş biçiminin öneminin kavratılması
10) tokalaşmanın kavratılması
11) iletişimde temasın öneminin kavratılması
12) doğru beden dili kullanımının öneminin kavratılması
13) bedenin duygunun ifade biçimi olduğunun kavratılması
14) kendini doğru ifade etmede beden dilinin öneminin kavratılması
15) karşıdaki insanı tanımak için beden dilinin kullanılmasının kavratılması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dersin tanıtılması yok Anlatım
2 bedenin doğru kullanılması ve sosyal iletişimdeki önemininin anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 bedenin doğru kullanılması ve sosyal iletişimdeki önemininin anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
4 jest ve mimik kullanımının anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
5 göz temasının öneminin anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
6 iletişimde mimik, jest ve göz temasının öneminin anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
7 jest mimik ve göz temasının doğru kullanımının anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav yok Sözlü Sınav
9 kol ve ellerin kullanımının anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
10 karşıdakine hangi durumda nasıl temas edeceğimizin anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
11 temas biçimlerinin anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
12 tokalaşma biçimlerinin anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
13 duruş özelliklerinin anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
14 ses mimik jest ve göz teması kullanımı ile konuşma örneğinin verilmesi önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
15 toplum önünde bedeni ifade biçimi olarak kullanmanın anlatılması önceden belirlenmiş konuda hazırlanıp gelinmesi Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar