DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet AS   415 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, tüm disiplinlerden öğrencilere yönelik toplumsal cinsiyet farkındalığı oluşturma ve artırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders, başlangıç düzeyinde, toplumsal cinsiyet kavramı, çalışma yaşamı, eğitim, medya, hukuk ve siyaset alanlarında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve toplumsal cinsiyet ve sözü geçen alanların ilişkisini açıklayan kuramları içermektedir.
Dersin İçeriği
Toplumsal cinsiyet kavramı ve bu kavramın tarihsel gelişimini konu edinirken aynı zamanda toplumsal cinsiyet kuramlarını, toplumsal cinsiyetin farklı alanlardaki konumunu değerlendirmeyi içerir. Eğitim ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkinin nasıl olduğuna da odaklanılmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal cinsiyetin tanımını bilir.
2) Toplumsal cinsiyetin tarihsel süreçte gelişimini fark eder.
3) Toplumsal cinsiyet kuramlarını fark eder.
4) Eğitimde toplumsal cinsiyetin konumunu değerlendirir.
5) Eğitim ve toplumsal cinsiyet hakkında görüşlerini ifade eder.
6) Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını birbirinden ayırır.
7) Toplumda kadın-erkek rolünü tartışır.
8) Kalıpyargıları yorumlar.
9) Toplumsal cinsiyetin nasıl ortaya çıktığını fark eder.
10) Günlük yaşamda toplumsal cinsiyete ilişkin ne tür izlerin olduğunu sorgular.
11) Tarih boyunca toplumsal cinsiyetine ilişkin algıları tartışır.
12) Toplumsal cinsiyet ve sosyal bilgiler arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
13) Toplumsal cinsiyet ve insan hakları arasındaki bağlantıyı yorumlar.
14) Disiplinlerarası bir yaklaşımla toplumsal cinsiyeti tartışır.
15) Toplumsal cinsiyetle ilgili literatürü takip eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Etkinlik Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Toplumsal Cinsiyet Soru Cevap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toplumsal cinsiyetin temelleri Sunuş Yolu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Toplumsal Cinsiyet Kuramları Soru Cevap, Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Toplumsal Cinsiyet Kuramları Sunuş Yolu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Toplumsal Cinsiyet ve Yaşam Örnek Olay Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Toplumsal Cinsiyet ve Yaşam Problem Çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Ödev
9 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Örnek Olay, Problem Çözme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
10 Kız çocukları ve Eğitim Yaratıcı Drama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Derslik ve Toplumsal Cinsiyet Örnek Olay, Problem Çözme,Yaratıcı Drama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Grup Sunumları 1: Toplumsal cinsiyeti anlama Grup Sunumları 1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Grup Sunumları 2: Sosyal hayat ve toplumsal cinsiyet Grup Sunumları 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Grup Sunumları 3: Eğitimde toplumsal cinsiyet Grup Sunumları 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Grup Sunumları 4: Toplumsal cinsiyet eğitimi Grup Sunumları 4 Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar