DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Dünya Tarihi SB   308 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET FATİH SANSAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yakın Dönem Türkiye ve Dünya tarihi objektif bir bakış açısına sahip olarak öğrenilir.
Dersin İçeriği
20. yüzyılın genel özellikleri Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı Soğuk Savaş Dönemi ve Sonrası Gelişmeler Dünya Politikasında Ortadoğu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler bu derste,20.Yüzyılda dünyanın siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel değişmelerini öğrenir.
2) 21.yüzyılda dünyanın karşılaştığı ve karşılaşmakta olduğu problemleri kavrayıp, çözüm üretebilir.
3) 20.yüzyılda modern devlet anlayışının gelişimini kavrar
4) Bu periyotta gerçekleşen olay ve olguları açıklar.
5) Bu olay ve olguların günümüze olan etkileri hakkında fikir sahibi olur.
6) Dünyadaki politik olaylar arasında ilişkiler kurar.
7) Dünyanın siyasi geleceği hakkında fikir sahibi olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanayi ve demokrasi devrimlerinin etkisiyle Batının 1789-1914 yılları arasında geçirdiği biçim değişikliği Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Amerika Birleşik Devletlerinin gelişmeleri ve sömürgecilik Savaşları Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Birinci Dünya Savaşı Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 1919-1929 yılları arasındaki gelişmeler Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 1929-1939 yılları arasındaki gelişmeler Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 1919-1939 Türkiye'nin dış politikası Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 İkinci Dünya Savaşı Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ön okuma Yazılı Sınav
9 Soğuk savaş dönemi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Doğu ve Batı Bloklarındaki gelişmeler Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Yumuşama (Detant) Dönemi II. Dünya Savaşından sonra Asya'daki gelişmeler Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Dünya Politikasında Orta Doğu (1960-1980) Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Türk Dış Politikası (1960-1980) Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 1980'den günümüze Dünyadaki gelişmeler Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 1980-1990 Türk Dış Politikası Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar