DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları SOSZ   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerine bir dersin planlanmasından uygulanmasına sürecinde amaç belirleme, içerik düzenleme, uygun eğitim durumları hazırlama, etkili öğretim yöntemlerini kullanma gibi temel becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Sosyal bilgiler öğretimi ile ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, sosyal bilgilerde öğretimin planlanması, sosyal bilgiler öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, sosyal bilgilerde öğretim araç ve gereçleri, sosyal bilgiler öğretmen yeterlikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İçeriği sosya bilgiler öğretimi için düzenlemenin temel ilkelerini ve önemini anlar.
2) Sosyal bilgiler öğretim sürecinde dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri açıklar.
3) Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini açıklar.
4) Sosyal Bilgiler öğretimide kullanılan çağdaş yaklaşımları açıklar.
5) Sosyal bilgiler dersinde üst düzey düşünme becerilerinin neden ve nasıl kazandırılması gerektiğini açıklar.
6) Sosyal bilgiler öğretimide araç kullanmanın gerekçelerini ve önemini açıklar.
7) Sosyal bilgiler öğretiminin planlanması ve uygulanması sürecinde dikkat edilecek ilkeleri açıklar.
8) Edindiği öğretim becerileri doğrultusunda, öğretim ilkelerini dikkate alarak sosyal bilgiler ders planlar ve uygular.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal bilgiler öğrenmenin ve öğretmenin anlamı İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve temel ilkeleri İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
3 Sosyal bilgiler öğretiminin tarihçesi İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretimine yansımaları İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
5 Sosyal bilgiler öğretimde temel beceriler İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Sınıf-içi uygulama örnekleri mikro öğretim yapılan uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
7 Sosyal bilgiler öğretiminde güncel eğilimler İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav tüm kaynakların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 Sosyal bilgiler öğretiminde karşılaşılabilecek sorunlar mikro öğretim yapılan uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
10 Etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
11 Etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
12 Etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Sosyal bilgiler öğretimine sosyal açıdan bakış İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
14 Sosyal bilgiler öğretimine kültürel açıdan bakış İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Sosyal bilgiler öğretimine ekonomik açıdan bakış İlgili makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tüm kaynakların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar