DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası SOSZ   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi ilkelere göre Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri, jeolojik gelişimini ve potansiyelini kavrar.
Dersin İçeriği
Türkiye'nin jeolojikyapısı, fiziki özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'nin jeolojik geçmişi ve sonuçlarını değerlendirir
2) Türkiye'nin jeolojik gelişim ive yapısı hakkında çıkarımlarda bulunur
3) Türkiye'nin yeryüzü şekillerini bölgelere göre yerleştirir.
4) Türkiye'nin dağlarını bölgelere göre yerleştirir.
5) Türkiye'nin ovalarını kavrar.
6) Türkiye'nin platolarını söyler.
7) Türkiye'nin iklim özelliklerini kavrar.
8) Türkiye'nin klimatolojik özelliklerini söyler.
9) Türkiye'nin hidrografik özelliklerini kavrar.
10) Türkiye'nin akarsularını söyler.
11) Türkiye'nin göllerini çizer.
12) Türkiye'nin bitki dağılış özelliklerini kavrar.
13) Türkiye'nin yeraltı sularının özelliklerini söyler.
14) Türkiye'nin toprak özelliklerini değerlendirir.
15) Türkiye'nin hayvan türlerinin dağılışını söyler.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye coğrafi konumu Kitapta ilgili bölümün incelenmesi
2 Türkiye'nin jeolojik yapısı Kitapta ilgili bölümün incelenmesi
3 Türkiye'nin dağları Marmara ve Ege Bölgelerinin dilsiz haritalarını oluşturmak
4 Türkiye'nin ovaları Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin dilsiz haritalarını oluşturmak
5 Türkiye'nin platoları Karadeniz Bölgesi'nin dilsiz haritalarını oluşturmak
6 Türkiye'nin mağaraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin dilsiz haritalarını oluşturmak
7 Türkiye'nin iklimi meteo.gov.tradresini inclemek
8 Ara Sınav İşlenen konuların tekrar edilmesi
9 Akdeniz iklim Milimetrik kağıt, kalem ve cetvel hazırlama
10 Karadeniz iklimi Dilsiz Türkiye Bölgeler Haritası hazırlamak
11 Step iklimi Dilsiz Türkiye Bölgeler Haritası hazırlamak
12 Kara iklimi Dilsiz Türkiye Bölgeler Haritası hazırlamak
13 Türkiye'nin akarsuları Dilsiz Türkiye Bölgeler Haritası hazırlamak
14 Türkiye'nin bitki örtüsü Dilsiz Türkiye Bölgeler Haritası hazırlamak
15 Türkiye'nin Toprakları Dilsiz Türkiye Bölgeler Haritası hazırlamak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar