DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi SOSZ   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İSMAİL ÜLGER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türklerin İslamiyet girişini ve ilk Türk-İslam devletlerinin siyasi sosyal ve ekonomik yapılarını kavratmak
Dersin İçeriği
Türklerin İslam dinine girişleri ve ilk Müslüman Türk devletlerinin (Karahanlılar, Gazneliler vd.) siyasi tarihi ve kültürleri ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İslam öncesi Türk inancının özelliklerini bilir
2) Türklerin İslama girişini kolaylaştıran hususları bilir
3) İlk Müslüman Türk devletlerinin siyasi yapılarını bilir
4) İlk Müslüman Türk devletlerinin siyasi, sosyal ve kültürel yapılarını bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müslüman Araplarla Türklerin ilk karşılaşması-Talas Savaşı'nın Türk Tarihi Açısından Önemi Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türklerin İslamiyeti seçmesini kolaylaştıran sebepler Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tolunoğulları; siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Akşitler; siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Karahanlılar; siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Gazneliler; siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Büyük Selçuklu Devleti; siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ön hazırlık bulunmamaktadır. Yazılı Sınav
9 Harzemşahlar; siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Eyyubiler; siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Memlükler; siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Türk-İslam devletlerinde kültür ve medeniyet Devlet yönetimi Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Din ve inanış Sosyal ve iktisadi hayat Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Genel Değerlendirme Ön hazırlık bulunmamaktadır. Beyin Fırtınası
15 Genel Değerlendirme Ön hazırlık bulunmamaktadır. Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar