DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
E-öğrenme BTS   412 8 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serkan DİNÇER
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERKAN DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere elektronik eğitim (e-öğrenme) ve kullanılan teknolojiler hakkında temel bilgileri kazandırmak, e-öğrenme öğretmen olmanın gereksinimleri ve e-öğrenme süreci için materyal geliştirmede dikkat edilmesi gereken hususların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
E-öğrenmeye giriş, e-öğrenmenin kullandığı öğretim ortamları, e-öğrenmede kullanılan teknolojiler. Bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler. E-öğrenme ile ilgili temel kavramlar. Açık üniversite programlarının analizi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin e-öğrenme süreci görüş açısıyla yorumlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) E-öğrenme ortamlarında ölçme ve değerlendirmeyle ilgili problemleri tanımlar.
2) Bilişim ve iletişim teknolojilerinin e-öğrenme ortamlarında nasıl etkili kullanılabileceğini belirler.
3) E-öğrenmeye uygun teknik ve yöntemleri seçer.
4) E-öğrenmede kullanılan geleneksel ve çağdaş teknolojileri listeler ve karşılaştırır.
5) E-öğrenmenin tarihsel gelişimini belirtir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar.Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alanlar kapsamında, bilimsel düşünmeye temel olan kavram ve uygulamaları açıklar.
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular.Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada işe koşar.Alan ve ilgili alanlar kapsamında verilen durumlarda, bilimsel düşünmeye temel olan bilimsel araştırma ve temel istatistiksel kavram ve uygulamaları işe koşar.
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir.İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler veya süreçler ortaya koyar.
X
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir.Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir.Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürecek problem çözümünü uygular.
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir.Yerel veya ulusal düzeyde alandaki gelişmelerin yayılım ve dağılımında sorumluluk alır.
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler.Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir.Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğretim teknolojileri alanına taşır.Paydaş davranışlarına ilişkin iç görü geliştirerek, işbirliği içinde verimli bir çalışma ortamı yaratabilme ve sürdürür.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uzaktan eğitim kavramları ve alt basamakları İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 E-Öğrenme Nedir, Tarihçesi İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
3 Yurt İçinde ve Dışında Uygulanan E-Öğrenme Uygulamalarının Değerlendirilmesi İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Çevrimiçi (Senkron) ve Çevrimdışı (Asenkron) E-Öğrenme Uygulamaları İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Gösteri
5 Web Tabanlı E-Öğrenme Uygulamaları Hazırlanması İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Ödev
6 Video Web Casting Uygulamaları ve Sunumları İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Eğitim Yazılımlarının Elektronik Ortama Alınması İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav İlgili kaynakların incelenmesi. Yazılı Sınav
9 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi. İlgili kaynakların incelenmesi. Tartışma
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 E-Öğrenmede Akreditasyon İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
11 Açık Ders Malzemesi Uygulamaları İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Moodle Web Sitesi Kullanılarak E-Öğrenme Uygulaması Hazırlama İlgili kaynakların incelenmesi. Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Proje / Tasarım
13 E-sınav İlgili kaynakların incelenmesi. Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 Gelecek nesil öğrenme ortamları ve e-öğrenme yazılımları. İlgili kaynakların incelenmesi. Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi. İlgili kaynakların incelenmesi. Grup Çalışması
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynakların incelenmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar