DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri BTEZ   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET CAN ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim Materyalleri hazırlamayı, değerlendirmeyi ve kullanmayı öğretmek
Dersin İçeriği
Eğitim ve teknoloji ilişkisi, temel kavramlar, öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi, Türkiyede 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler, teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları, 21. yüzyıl öğrenci özellikleri, bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları, bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler, öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar, gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme, öğretme ile bağlantısı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavramları kullanır
2) Eğitim materyalleri türlerini tanır ve kullanır
3) İhtiyaca uygun eğitim materyallerini tanır, seçer veya gerektiğinde yapar
4) Öğrencilerinin materyalleri doğru, etkili ve güvenli bir şekilde kullanabilmesini sağlar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğretim teknolojileri alt-alanlarını ve süreçlerinin bütünsel yapısını ve diğer ilgili alanlar ile ilişkisini açıklar.Öğretim teknolojileri ile bilişim teknolojileri veya bilgisayar bilimleri uygulamalarının bileşik yapısını açıklar. Alan ve ilgili alanlar kapsamında, bilimsel düşünmeye temel olan kavram ve uygulamaları açıklar.
X
2
Öğretim teknolojileri bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, analiz, tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerini uygular.Bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri uygulamalarını etkili ve verimli bir öğrenme-öğretme çevresini oluşturmada işe koşar.Alan ve ilgili alanlar kapsamında verilen durumlarda, bilimsel düşünmeye temel olan bilimsel araştırma ve temel istatistiksel kavram ve uygulamaları işe koşar.
X
3
Öğretim teknolojileri ve ilgili alanların bilgi temelinden hareketle verilen durumlarda, öğrenme ve öğretme ile ilgili problemlerin karmaşık yapısını ortaya koyar.
X
4
Bilimsel bir bakış açısı ile alan veya ilgili alanlar kapsamında verilen problemlerin çözümü için plan geliştirme, planı uygulama ve sonuçları değerlendirir.İlgili durumlarda öğretim teknolojileri, bilgisayar bilimleri bileşeni temelinde yeni ürünler veya süreçler ortaya koyar.
5
Bağımsız çalışma becerilerinin ve sorumluluk alabilme yetisinin göstergesi olarak alanla ilgili bir problemin çözümü için bireysel bir öneri, bir ürün veya işlemler takımı geliştirir.Bireysel veya ekip olarak yapılan projelerde sorumluluk alma ve aldığı görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
6
Güncel sorun ve uygulamaları takip edip, bir sonraki aşamanın gerektireceği bilgi ve becerileri tespit ederek, yeni öğrenme görevleri üstlenir.Öğrenme problemi ile karşılaştığında bilimsel ve etik değerler temelinde kendisini ve ekibini başarıya götürecek problem çözümünü uygular.
X
7
Öğrencilerle, öğretmenlerle, okul yönetimi ile aileler ve çalışma grubundaki bireylerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde yararlanması gereken yurtdışı kaynakları takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilir.Yerel veya ulusal düzeyde alandaki gelişmelerin yayılım ve dağılımında sorumluluk alır.
X
8
Çalışmalarında bilimsel ve etik değerler temelinde hareket ederek, bu değerlerin korunmasını ve öğrenilmesini destekler.Alanın geleceğine ilişkin konularda stratejik görüş geliştirebilme ve görüş değerlendirir.Diğer alanlardaki ilgili gelişmeleri öğretim teknolojileri alanına taşır.Paydaş davranışlarına ilişkin iç görü geliştirerek, işbirliği içinde verimli bir çalışma ortamı yaratabilme ve sürdürür.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğretim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
2 Öğrenme kuramları: Davranışçılık, bilişselcilik Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
3 Öğrenme kuramları: Yapılandırmacılık Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
4 Eğitim ve iletişim Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
5 Gagne nin öğrenme modeli Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
6 Yakınsak Gelişim alanı Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
7 Materyal Tasarlama İlkeleri Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
8 Ara Sınav Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Proje / Tasarım
9 Oyun tabanlı öğrenme Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
10 Ters yüz sınıflar Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
11 Eğitimsel Sunum hazırlama ilkeleri Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
12 Dikkat çekme ve öğretim teknolojileri Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
13 Motivasyon ve öğretim teknolojileri Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
14 Öğretim tasarımı Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
15 Öğretimsel Sunu hazırlama Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili ünite ve öğretim elemanın sunum notlarını çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar