DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği HML   210 4 5 8 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Evşen NAZİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.EVŞEN NAZİK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Seda KARAÇAY YIKAR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.EVŞEN NAZİK2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Seda KARAÇAY YIKAR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kadın sağlığı ve üreme sağlığı kavramlarını inceleyerek, tüm yaşam dönemlerinde kadın ve ailesinin üreme sağlığını koruyup geliştirmek, bozulduğu durumlarda bütünsel yaklaşımla bakım gereksinimlerini karşılama ve bunun için gerekli bilgi /beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Bu derste sağlıklı/hasta kadın ve ailenin hemşirelik bakımı ve üreme sağlığı ile ilgili konular yer alır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir.
2) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
3) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.
4) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir.
5) Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir.
6) Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
7) Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır
8) Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
9) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir.
10) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramlar doğrultusunda, etkili iletişim tekniklerini kullanır
11) Hemşirelikle ilgili gelişmeleri ve bilimsel yöntemleri uygulamalarında kullanır. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalar yapar
12) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde kullanır
13) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecindeki bilgilerini hemşirelik hizmetlerinde kullanır.
14) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri ve bilimsel problem çözme yöntemini uygulamalarında kullanır.
15) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kadın sağlığının önemi ve kadın sağlığını etkileyen faktörler Kadın ve erkek üreme organları anatomisi Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
2 Üreme sisteminin fizyolojisi Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
3 Genetik danışmanlık ve prenatal tanı Gebeliğin fizyolojisi, gebelikte annenin fizyolojisi Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
4 Doğum öncesi bakım Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
5 Riskli gebelikler ve hemşirelik yaklaşımı Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
6 Normal doğum eylemi ve hemşirelik yaklaşımı Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Normal doğum eylemi ve hemşirelik yaklaşımı Ara sınav hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Arasınav Yazılı Sınav
9 Normal doğum sonu dönem ve hemşirelik yaklaşımı, Riskli doğum sonu dönem ve hemşirelik yaklaşımı Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Kadın hayatının evreleri Cinsel sağlık/Üreme sağlığı Aile planlaması Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 İnfertilite ve hemşirelik yaklaşımı Jinekolojik tanı ve tedavi yöntemleri Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Disfonksiyonel uterus kanamaları, Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
13 Pelvik destek yapılarının bozulması ve fistüller Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
14 Genital yol enfeksiyonları ve hemşirelik yaklaşımı Jinekolojik kanserler ve hemşirelik yaklaşımı Konu ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
15 Final sınav hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar