DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği HML   210 4 5 8 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Evşen NAZİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.EVŞEN NAZİK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Seda KARAÇAY YIKAR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.EVŞEN NAZİK2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Seda KARAÇAY YIKAR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kadın sağlığı ve üreme sağlığı kavramlarını inceleyerek, tüm yaşam dönemlerinde kadın ve ailesinin üreme sağlığını koruyup geliştirmek, bozulduğu durumlarda bütünsel yaklaşımla bakım gereksinimlerini karşılama ve bunun için gerekli bilgi /beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Bu derste sağlıklı/hasta kadın ve ailenin hemşirelik bakımı ve üreme sağlığı ile ilgili konular yer alır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir.
2) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
3) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.
4) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir.
5) Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir.
6) Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
7) Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır
8) Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
9) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir.
10) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramlar doğrultusunda, etkili iletişim tekniklerini kullanır
11) Hemşirelikle ilgili gelişmeleri ve bilimsel yöntemleri uygulamalarında kullanır. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalar yapar
12) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde kullanır
13) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecindeki bilgilerini hemşirelik hizmetlerinde kullanır.
14) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri ve bilimsel problem çözme yöntemini uygulamalarında kullanır.
15) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.