DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği HML   309 5 5 8 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ŞENAY ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Emel YÜRÜK BAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ŞENAY ÇETİNKAYA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin geçmişte ve bugün farklı toplumlarda çocuğa verilen önem ile ülke koşullarına yönelik çocuk sağlığı sorunları ve çözüm yöntemlerini kavramasını sağlamak Temel Sağlık Hizmetleri kapsamında Türkiyede koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin önem yeri ve katkısını kavratmak Çocuğun büyüme ve gelişme sürecini, büyüme ve gelişme ile ilgili teorileri bilmesini, bu süreci olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etmenleri tanıma ve değerlendirme yeteneğini kazandırmak Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesinin önemi çeşitleri ve beslenme bozukluklarından kaynaklanan sorunlarda gerekli girişim yeteneğini kazandırmak Öğrenci hemşirelere çocuk ve ailede saptadıkları sağlık sorunlarına yönelik uygun girişimleri planlama uygulama ve değerlendirme ile birlikte bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme ve araştırma yeteneği kazandırmaktır Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde disiplinlerarası yaklaşım ve ilişkilerin önemini kavrayabilme ve bütünlük sağlayabilme ilkesini kazanmaktır
Dersin İçeriği
Doğumdan adolesana kadar (0-18 yaş dönemlerinde) normal büyüme ve gelişme özellikleri ve çocukta sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek hemşirelik bakımında holistik yaklaşımı içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk sağlığı hemşireliği alanına ilişkin kuramsal bilgileri kazanabilme
2) Çocuğun büyüme gelişmesine ilişkin gerekli kavramları öğrenebilme
3) Erişkin ve çocuk arasındaki farkı ayırt edebilme
4) Çocuk sağlığı hemşireliğinin ülke sağlık sorunları içindeki yeri ve katkısını kavrayabilme
5) Çocukluk dönemi hastalıklarının hastalık belirtilerini tanıyabilme, erken tanısını koyabilme
6) Aile dinamikleri ve aile çocuk bütünlüğüne destek verebilecek şekilde iletişim kurabilme
7) Çocuk ve aileye yönelik fiziksel, duygusal, sosyal ve entellektüel sorunları saptayabilecek ve uygun müdahaleye yönlendirebilecek kararlar verebilme
8) Çocuk istismar ve ihmalinin erken belirtilerin tanıyabilme
9) Çocuk istismar ve ihmalinde mevcut sorumluluklarını bilme
10) Çocuk haklarını bilerek, savunarak, öğretmeli,
11) Çocuk sağlığına ilişkin sorunların çözümüne yönelik bakım planı yapabilme
12) Uygulanan hemşirelik girişimleri planını, bütüncül yaklaşım çerçevesinde değerlendirebilme
13)
14)
15)