DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Intern) HML   424 8 1 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sevban ARSLAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEVBAN ARSLAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEVBAN ARSLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye mezuniyet öncesinde öğrendiği teorik bilgiyi uygulamaya aktarabilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Cerrahi hastalarının vaka sunumlarını ve hemşirelik bakımlarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir.
2) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
3) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.
4) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir.
5) Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir.
6) Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
7) Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8) Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
9) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir.
10) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramlar doğrultusunda, etkili iletişim tekniklerini kullanır.
11) Hemşirelikle ilgili gelişmeleri ve bilimsel yöntemleri uygulamalarında kullanır. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalar yapar.
12) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde kullanır.
13) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecindeki bilgilerini hemşirelik hizmetlerinde kullanır.
14) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri ve bilimsel problem çözme yöntemini uygulamalarında kullanır.
15) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar OKUMA Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Ameliyat öncesi,sırası ve sonrası hasta bakım planlarının incelenmesi OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Şoktaki hastanın bakım planı OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Solunum sistemi cerrahisi geçiren vaka sunumu OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 sindirim sistemi cerrahisi geçiren vaka sunumu OKUMA Örnek Olay
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 beyin cerrahisi ile ilgili vaka sunumu OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 kalp ve damar cerrahisi ile ilgili vaka sunumu OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 meme cerrahisi ile ilgili vaka sunumu OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 göz cerrahisi ile ilgili vaka sunumu OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 kas-iskelet cerrahisi ile ilgili vaka sunumu OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 KBB cerrahisi ile ilgili vaka sunumu OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 endokrin sistem cerrahisi ile ilgili vaka sunumu OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Bütün vakaların tekrar tartışılması OKUMA Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Dersin değerlendirilmesi OKUMA Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar