DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği HML   203 3 5 8 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sevban ARSLAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEVBAN ARSLAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEVBAN ARSLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinin temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, cerrahi hastasının temel gereksinimleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları , cerrahi tedavinin başarısını etkileyen etmenler, cerrahi hemşiresinin nitelikleri, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında edinilen bilgilerin hemşirelik sürecinde kullanılabilmesi, fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak bireye bütüncül yaklaşımı kullanma becerisini kazandırmak ,yapılan uygulamaları kaydetme ve rapor etmenin önemini kazandırmaktır. Öğrenciye; öğrendiği teorik bilgiyi uygulamaya aktarabilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste cerrahi öncesi,sırası,sonrası uygulanacak genel hasta bakımı ve sistemlerle ilgili ameliyatlarda uygulanacak hemşirelik bakımı yer alır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir.
2) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
3) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.
4) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir.
5) Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir.
6) Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
7) Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8) Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
9) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir.
10) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramlar doğrultusunda, etkili iletişim tekniklerini kullanır.
11) Hemşirelikle ilgili gelişmeleri ve bilimsel yöntemleri uygulamalarında kullanır. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalar yapar.
12) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde kullanır.
13) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecindeki bilgilerini hemşirelik hizmetlerinde kullanır.
14) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri ve bilimsel problem çözme yöntemini uygulamalarında kullanır.
15) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar- Cerrahi Hemşireliğinin Tarihçesi, homeostazis Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Cerrahi hastasının kliniğe kabulü, preoperatif- postoperatif bakım, cerrahi enfeksiyonlar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Ameliyathane Hemşireliği, Yara Bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Cerrahide Sıvı Elektrolit Dengesi-Dengesizliği Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Şok ve Hemşirelik Bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Solunum Sisteminin cerrahi hastalıkları ve Hemşirelik bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Gastrointestinal Sistemin cerrahi hastalıkları ve Hemşirelik bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Vize sınavı Okuma Yazılı Sınav
9 Yanıklar ve hemşirelik bakımı,endokrin sistem cerrahisi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kalp ve periferik Damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 İskelet sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Meme hastalıkları ve hemşirelik bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Üriner Sistem cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 K.B.B. sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Göz Hastalıkları ve Hemşirelik bakımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Final Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar