DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikoloji * HML   217 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
Doç. Dr.SUNAY FIRAT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SUNAY FIRAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanı,insan davranışlarını,iletişim sürecinin temel kavram ve ilkelerini, ve bu bilgilerin mesleki ve sosyal yaşamda kullanılması konusunda bilgi,tutum ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriği
Kendini tanıma yoluyla kazanılan etkili iletişim kurmaya ilişkin teorik ve uygulamalı bilginin sosyal yaşama ve hemşirelik bakımına aktarılmasını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikoloji Biliminin tarihçesi, süreç içerisinde değişen tanımları ve modern psikolojinin tanımı, Konuya ilişkin kaynakların okunması
2 Psikolojinin alanları, Deneysel Psikoloji, Fizyolojik Psikoloji, Gelişimsel Psikoloji, Kişilik Psikolojisi, Sosyal Psikoloji Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Bilişsel Psikoloji, Klinik ve danışmanlık Psikolojisi, Okul ve Eğitim Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi, Yeni Gelişen Psikoloji Alanları. Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Psikolojik Yaklaşımlar, Nörobiyolojik Yaklaşım, Davranışsal Yaklaşım, Bilişsel Yaklaşım, Psikoanalitik Yaklaşım, Fenomenolojik Yaklaşım. Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Duyum ve Algı nedir, niçin önemlidir, Algılama ve Yaşantı Arasındaki İlişki, Algı Yanılmaları nedir, Müler Lyler Yanılsaması, Poggendorff Yanılsaması, Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Algı Yanılmaları ve Halüsinasyon Arasındaki Farklar, Örneklerle Açıklama, Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Bellek Nedir, İşleyişi Nasıldır, Belleğin Aşamaları Nelerdir. Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Derse ilişkin kaynakların okunması
9 Bellek Nedir, İşleyişi Nasıldır, Belleğin Aşamaları Nelerdir. Derse ilişkin kaynakların okunması
10 Kişilik nedir, Kişilik Kuramları, Freud un Psikoanalitik Psikodinamik Kuramı, İd, Ego, Süperego Kavramları ve Psikoseksüel Aşamalar, Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Savunma mekanizmaları nedir, Nasıl İşler, Karşıt tepkiler geliştirme, inkar,saplanma, mantığa büründürme, yansıtma, bastırma, vs. Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Ericson ve psikososyal kuramı, temel kavramları Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Psikososyal kuramın aşamaları Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Öğrenme kuramları ve eleştirisi Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Dersin değerlendirilmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derse ilişkin kaynakların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar