DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Intern) HML   410 8 1 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ŞENAY ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ŞENAY ÇETİNKAYA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Sağlık Hizmetleri kapsamında Türkiyede koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin önem yeri ve katkısını kavratmak Çocuğun büyüme ve gelişme sürecini büyüme ve gelişme ile ilgili teorileri bilmesini bu süreci olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etmenleri tanıma ve değerlendirme yeteneğini kazandırmak Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesinin önemi çeşitleri ve beslenme bozukluklarından kaynaklanan sorunlarda gerekli girişim yeteneğini kazandırmak Öğrenci hemşirelere çocuk ve ailede saptadıkları sağlık sorunlarına yönelik uygun girişimleri planlama uygulama ve değerlendirme ile birlikte bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme ve araştırma yeteneği kazandırmaktır Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde disiplinlerarası yaklaşım ve ilişkilerin önemini kavrayabilme ve bütünlük sağlayabilme ilkesini kazanmaktır
Dersin İçeriği
Doğumdan adolesana kadar (0-18 yaş dönemlerinde) normal büyüme ve gelişme özellikleri ve çocukta sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek hemşirelik bakımında holistik yaklaşımı içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuk sağlığı hemşireliği alanına ilişkin kuramsal bilgileri kazanabilme
2) Çocuğun büyüme gelişmesine ilişkin gerekli kavramları öğrenebilme
3) Erişkin ve çocuk arasındaki farkı ayırt edebilme
4) Çocuk sağlığı hemşireliğinin ülke sağlık sorunları içindeki yeri ve katkısını kavrayabilme
5) Çocukluk dönemi hastalıklarının hastalık belirtilerini tanıyabilme, erken tanısını koyabilme
6) Aile dinamikleri ve aile çocuk bütünlüğüne destek verebilecek şekilde iletişim kurabilme
7) Çocuk ve aileye yönelik fiziksel, duygusal, sosyal ve entellektüel sorunları saptayabilecek ve uygun müdahaleye yönlendirebilecek kararlar verebilme
8) Çocuk istismar ve ihmalinin erken belirtilerin tanıyabilme
9) Çocuk istismar ve ihmalinde mevcut sorumluluklarını bilme
10) Çocuk haklarını bilerek, savunarak, öğretmeli
11) Çocuk sağlığına ilişkin sorunların çözümüne yönelik bakım planı yapabilme
12) Uygulanan hemşirelik girişimleri planını, bütüncül yaklaşım çerçevesinde değerlendirebilme
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pediatrik yaş grubunda hemşirelik süreci hazırlama Kliniklerde hemşirelik bakım planı hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Pediatrik yaş grubunda hemşirelik sürecini tartışabilme Kliniklerde hemşirelik bakım planını tartışabilme
3 Kliniklerdeki vakaları hemşirelik bakımı açısından tartışma Staja çıktığı kliniklerde hemşirelik bakım planı hazırlama
4 Kliniklerdeki vakalara yönelik hemşirelik bakım modellerini incelemek Kliniklerde hemşirelik bakım planını ve en iyi bakım modellerini tartışabilme
5 Kliniklerdeki vakalara yönelik hemşirelik bakım modellerini uygulayabilmek. Kliniklerde hemşirelik bakım modellerini inceleme.
6 Öğrenme hedefleri doğrultusunda bakım örneklerini inceleme Öğrenme hedeflerine yönelik bakım modellerini için okuma
7 Öğrenme hedefleri doğrultusunda bakım örneklerini tartışabilmek Öğrenme hedeflerine yönelik bakım modellerini için tartışabilme
8 Ara Sınav derse ilişkin hazırlık Yazılı Sınav
9 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili kliniklerden vaka tartışması (Yenidoğan/Yoğun bakım hastalarına yönelik) Yenidoğan(Çocuk Yoğun Bakımlarında yatan hastalar için hemşirelik bakım planı hazırlama
10 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili kliniklerden vaka tartışması (Hematoloji hastası için) kliniklerde hemşirelik bakım planı hazırlama
11 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili kliniklerden vaka tartışması (Diyabet hastası) kliniklerde hemşirelik bakım planı hazırlama
12 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili kliniklerden vaka tartışması (Kronik böbrek yetmezliği olan çocuk) kliniklerde hemşirelik bakım planı hazırlama
13 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili kliniklerden vaka tartışması (Solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk) kliniklerde hemşirelik bakım planı hazırlama
14 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili kliniklerden vaka tartışması (Gastroenteriti olan çocuk) kliniklerde hemşirelik bakım planı hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili kliniklerden vaka tartışması (Konvülziyonu olan çocuk) kliniklerde hemşirelik bakım planı hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları derse ilişkin hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar