DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği (Intern) HML   425 7 1 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Evşen NAZİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.EVŞEN NAZİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EVŞEN NAZİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kadın sağlığı ve üreme sağlığı kavramlarını inceleyerek, tüm yaşam dönemlerinde kadın ve ailesinin üreme sağlığını koruyup geliştirmek, bozulduğu durumlarda bütünsel yaklaşımla bakım gereksinimlerini karşılama ve bunun için gerekli bilgi /beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Bu derste sağlıklı/hasta kadın ve ailenin hemşirelik bakımı ve üreme sağlığı ile ilgili konular yer alır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir.
2) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
3) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.
4) Knows how to use health policy, legislation and management of health services in the nursing process, and knows his/her duties, powers and responsibilities.
5) Hemşirelikle ilgili gelişmeleri ve bilimsel yöntemleri uygulamalarında kullanır. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalar yapar.
6) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.
7) Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir.
8) Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9) Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
10) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramlar doğrultusunda, etkili iletişim tekniklerini kullanır.
11) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde kullanır.
12) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri ve bilimsel problem çözme yöntemini uygulamalarında kullanır.
13) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranı
14) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecindeki bilgilerini hemşirelik hizmetlerinde kullanır.
15) Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kadın Sağlığı ile ilgili tanımlar, kavramlar, Dünyada ve Ülkemizdeki durum ve göstergeler konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 Doğum öncesi döneme yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
3 Doğum öncesi dönemde görülen kanamalara yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
4 Gebelikte preeklampsi vakası tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
5 Riskli gebeliklere yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
6 Gebeliği etkileyen sağlık sorunlarına yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
7 Doğum eylemine yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Doğum sonu döneme yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 Doğum sonu bakıma yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 Doğum sonu dönemde riskli durumlara yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
12 Kadının yaşam dönemlerine yönelik hemşirelik bakımı hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
13 Üreme sistemi enfeksiyonlarına yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 Kadın sağlığı sorunlarına yönelik vaka tartışması hemşirelik bakım planı hazırlama, hemşirelik sürecini uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
15 Dersin değerlendirilmesi sınav hazırlığı Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar