DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Büyüme ve Gelişme HMS   232 4 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Doç. Dr.ŞENAY ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ŞENAY ÇETİNKAYA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1-Öğrencinin, çocukta sağlıklı büyüme ve gelişmenin önemini, 2- Çocuğun büyüme ve gelişmenin değerlendirmesini ve gerekli girişim yeteneğini kazandırmak, 3-Çocuğun büyüme ve gelişme sürecini, büyüme ve gelişme ile ilgili teorileri bilmesini, bu süreci olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etmenleri tanıma ve değerlendirme yeteneğini kazandırmak
Dersin İçeriği
Doğumdan adolesana kadar (0-18 yaş dönemlerinde) normal büyüme ve gelişme özellikleri ve aileye holistik yaklaşımı içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Büyüme ve gelişmeyi, büyüme ve gelişmeyi etkileyen etkenleri öğrenebilmesi
2) Çocukluk dönemlerini ve bu dönemlere göre büyüme ve gelişmeyi öğrenmesi
3) Çocukların büyüme ve gelişmeyi değerlendirmenin amacını, önemini kavrayabilmesidir
4) Çocuğun büyüme ve gelişme sürecini, büyüme ve gelişme ile ilgili teorileri bilmesini, bu süreci olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen etmenleri tanıma ve değerlendirme yeteneğini kazandırmak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ Pediatri, pediatrinin alanı, çocuk, sağlıklı çocuk kavramları Derse katılım ve tanışma, dinleme Anlatım
Soru-Cevap
2 BÜYÜME VE GELİŞME. Normal büyüme örüntüsü. Gelişimsel basamaklar ve varsayımlar. Çocukta gelişme ve davranış. ilgili kaynaklardan okuma
3 ÇOCUKLUK DÖNEMLERİ VE BU DÖNEMLERE GÖRE BÜYÜME-GELİŞME ilgili kaynaklardan okuma
4 Çocukta büyümenin izlenmesi ve değerlendirilmesi ilgili kaynaklardan okuma
5 Çocukluk dönemlerine göre büyüme ve gelişme ilgili kaynaklardan okuma
6 İntra uterin yaşam, intra uterin yaşamdan ekstra uterin yaşama geçiş video izleme
7 0-1 yaş çocuğun fiziksel, kognitif, sosyal, ruhsal vs. büyüme-gelişmesi ilgili kaynaklardan okuma
8 Ara Sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 YENİDOĞAN BESLENMESİ. Sağlık personelinin anne sütüyle beslenme hakkında görevleri, rolleri. video izleme
10 1-3 yaş çocuğun fiziksel, kognitif, sosyal, ruhsal vs. büyüme-gelişmesi ilgili kaynaklardan okuma
11 3-6 yaş çocuğun fiziksel, kognitif, sosyal, ruhsal vs. büyüme-gelişmesi ilgili kaynaklardan okuma
12 6-12 yaş çocuğun fiziksel, kognitif, sosyal, ruhsal vs. büyüme-gelişmesi ilgili kaynaklardan okuma
13 Adolesan döneminin fiziksel, kognitif, sosyal, ruhsal vs. büyüme-gelişmesi ilgili kaynaklardan okuma
14 Büyüme-gelişmenin değerlendirilmesinin önemi ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
15 Büyüme-gelişmenin değerlendirilmesi ilgili kaynaklardan okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar