DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Onkoloji Hemşireliği HMS   234 4 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KUMAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Hakan ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Hakan ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilerin onkoloji hemşireliğinde temel olan kanserin oluş mekanizması, kansere ilişkin belirti ve bulguları, kanser tedavi yöntemleri ve yan etkileri, kanserli birey ve ailesinin tanı ve tedaviye bağlı yaşadığı sorunları bilmesi ve hemşirelik girişimlerini planlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Onkoloji hemşireliğinde temel olan kanserin oluş mekanizması, kansere ilişkin belirti ve bulguları, kanser tedavi yöntemleri ve yan etkileri, kanserli birey ve ailesinin tanı ve tedaviye bağlı yaşadığı sorunları bilmesi ve hemşirelik girişimlerini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Onkoloji hemşireliğinde kullanılan kavramları ve terminolojiyi tanımlar
2) Onkolojik hastalıkların epidemiyoloji, etiyoloji, patofizyoloji, tanılama ve tedavi yöntemlerini tanımlar
3) Onkoloji hastasının bakımını etkileyecek faktörleri bilir ve hastaya bütüncül bir yaklaşımla edindiği teorik bilgiler doğrultusunda vereceği bakımı gerçekleştirir.
4) Onkolojik hastalıkların hemşirelik uygulamalarını kanıta dayalı olarak yapar.
5) Kanseri önlemeye yönelik sağlık hizmeti verir.
6) Kanser hastasının kendi bakımını sağlayabilmesi için etkili bir eğitim ve danışmanlık yapar.
7) Kanser hastasının bakımında etkili iletişim becerilerini kullanır.
8) Onkoloji hastasının bakımında ekip çalışması yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Amacı, Kaynakların Tanıtılması Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Onkoloji Hemşireliği Tarihçesi Onkoloji Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Onkoloji Hemşireliği Standartları Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dünyada ve ülkemizde kanser epidemiyolojisi ve etyolojisi Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kanserin Oluş Mekanizması Kanser biyolojisi İnvazyon ve metastaz Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 Sistemlere Göre (Cilt, Baş-Boyun, Meme, GİS, Urogenital Organlar, Akciğer, Lenf, Kİ) Kanserin Incelenmesi, Hazırlayıcı Faktörler, Belirti Bulgular Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
7 Tanı ve Tedavi Yöntemleri Kemoterapi, Radyoterapi Cerrahi tedavi Biyoterapiler (interferon, interlökinler, hormonlar) Kemik iliği ve kök hücre nakli Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Derse ilişkin kaynakların okunması. Yazılı Sınav
9 Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması, uygulanması, yan etkileri, atık ürünlerin saklanması Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 Kanserli Hastada Semptom Kontrolü Semptom kontrolü nedir Semptomların kümelemesi Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Kanserli hastada ağrı ve hemşirelik yaklaşımı Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 Kanserli hastada mukozit ve hemşirelik yaklaşımı Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
13 Nötropenisi olan hastaya ve hemşirelik bakımı, Enfeksiyonların önlenmesi Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Beslenme sorunu/iştahsızlık, Bulantı kusma, Barsak işlevlerinin bozulması, Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Tanı yöntemleri ve erken tanının önemi Derse ilişkin kaynakların okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derse ilişkin kaynakların okunması. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar