DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Evde Bakım HMS   464 8 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KUMAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Hakan ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hemşirelik bakım modelleri, sağlık organizasyonları ve evde bakım hemşireliği alanı ile ilgili teori ve bilgileri geliştiren, evde bakım alanında etik sorunları ve birey/toplum için önemini bilen, çözüm getiren, ilişkili disiplinlerle bir arada çalışan, evde bakım teknolojilerini takip eden ve kullanan, bilgilerini bütünleştirerek geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyen, kanıt oluşturacak araştırmalar yürüten, evde bakım ile ilgili politikaları, sağlık organizasyonlarını, mevzuat ve yönetmelikleri takip eden ve bilgilerini hemşirelik mesleğine ve toplum sağlığına yansıtan uzman hemşireler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders evde bakım hemşireliği, evde bakım organizasyonu, evde bakım hemşireliği görev-yetki-sorumlulukları, evde bakım hastasının kapsamlı değerlendirilmesi, kronik hastalıklarda evde bakım, evde bakımda hasta-aile eğitimi ve danışmanlık, hasta yakınlarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin konularında evde bakım hemşireliğinin yeri, önemi, rolleri ve hemşirelik bakımında derinlemesine uzmanlık düzeyinde bilgi verir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hemşirelik bakım modelleri, sağlık organizasyonları ve evde bakım hemşireliği alanı ile ilgili teori ve bilgileri geliştirir ve bu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilir.
2) Evde bakım alanında ilişkili olduğu disiplinleri ve disiplinler arası etkileşimleri kavrar, yürütülen disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
3) Evde bakım alanında karşılaşılan etik sorunları ve birey/toplum için önemini bilir ve etik ilkelere uygun davranır.
4) Evde bakım alanı ile ilgili eğitim-öğretim ve bakım teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
5) Evde bakımın konusunda sağlık organizasyonu ve politikaları ile ilişkili sahip olduğu bilgileri derinlemesine irdeler, mevzuat ve yönetmelikleri takip ederek hemşirelik ve sağlık hizmeti sorunlarında stratejik karar verme süreçlerini kullanır.
6) Evde bakım ile ilgili sahip olduğu bilgileri ve takip ettiği gelişmeleri kullanarak toplumun her düzeyindeki bireyin bakımını sağlama, yaşam kalitesini artırma, sağlığını koruma ve geliştirmede kullanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş ve kaynakların tanıtılması Ders içeriği incelenir Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımı, Gelişim Süreci ve Önemi Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dünyada ve Ülkemizde Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Koordinasyonu, Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Evde Bakımda Kullanılan Kuram ve Modeller Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Evde Bakımda Yasal ve Etik Sorunlar Dersten önce ilgili bölümü okur
6 Evde Bakım Ekibi Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav okuma, konu tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Evde Bakımda Kapsamlı Değerlendirme (Hasta, Aile Ve Çevresi) Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Evde Bakım Sürecinde Karşılaşılabilecek Acil Durumlar Ve Yaklaşım Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Evde Bakımda İhmal ve İstismar Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Evde Bakımda Hasta-Aile Eğitimi ve Danışmanlık Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hasta Yakınlarının Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Evde Bakımda Teknoloji (Tele Sağlık, Tele Bakım) ve Ekipman Kullanımı Dersten önce ilgili bölümü okur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dersin değerlendirilmesi Dersten önce ilgili bölümü okur Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları okuma, Konu tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar