DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stresle Başetme HMS   359 5 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SALİHA BOZDOĞAN YEŞİLOT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SALİHA BOZDOĞAN YEŞİLOT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin, stresle baş etmeye ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirerek kişisel ve mesleki yaşamlarında kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, bireyin stres ve baş etme ile ilgili kuramsal bilgi edinmesini, bu bilgiyle kendi stres ve baş etme tepkilerini tanımasını, değerlendirmesini, yorumlamasını, etkili olmayan baş etme davranışlarını etkili olanlarla değiştirmesini ve kazandığı bu beceri doğrultusunda hizmet verdiği bireylere de yardım etmesini konu alır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Stres kavramını, nedenlerini, strese verilen tepkileri, stresin bilişsel yönünü, baş etme kavramını ve stratejilerini tanımlayabilmesi
2) 2. Stres-psikolojik sağlamlık-kriz ilişkisini açıklayabilmesi
3) 3. Kendisinin ve çevresindeki insanların stres tepkilerini ve baş etme davranışlarını tanımlayabilmesi
4) 4. Kendisinin ve çevresindeki insanların baş etme davranışlarının etkinliğini değerlendirebilmesi
5) 5. Etkili olmayan baş etme davranışlarının yerine koyabileceği etkili baş etme davranışlarını belirleyebilmesi
6) 6. Etkili olmayan baş etme davranışlarını etkili olanlarla değiştirmeye çalışması
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stres kavramı, stresin fizyolojisi, stres nedenleri Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Stresin bilişsel yönü, strese verilen tepkiler Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Stres-psikolojik sağlamlık-kriz ilişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Stresle baş etme kavramı Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Baş etme stratejileri (Duygu ve problem odaklı baş etme) Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Etkili ve etkili olmayan baş etme Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Etkili baş etme becerileri öğretimi(Kendini tanıma) Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konuya ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Etkili baş etme becerileri öğretimi(Bilişlerin farkına varma) Grup çalışmaların sunulması
10 Etkili baş etme becerileri öğretimi(Bilişlerin farkına varma) Grup çalışmaların sunulması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Etkili baş etme becerileri öğretimi(Sorunların çözümünde eleştirel düşünme ve problem çözme) Grup çalışmaların sunulması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Etkili baş etme becerileri öğretimi (Etkili iletişim becerileri) Grup çalışmaların sunulması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Etkili baş etme becerileri öğretimi(Gevşeme teknikleri) Grup çalışmaların sunulması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Etkili baş etme becerileri öğretimi(Zamanı etkili kullanma) Grup çalışmaların sunulması
15 Dersin Değerlendirmesi Tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuya ilişkin kaynakların okunması Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar