DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı HMS   465 7 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Evşen NAZİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Seda KARAÇAY YIKAR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Seda KARAÇAY YIKAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı cinsel sağlık, üreme sağlığının tanımı Dünya ve Türkiye de Cinsel sağlık Üreme Sağlığı durumu ölçütler ve bütünsel yaklaşımla sunulan cinsel sağlık, üreme Sağlığı hizmetleri konusunda bilgi kazanmak
Dersin İçeriği
Bu derste üreme sağlığı, cinsel sağlık, özel durumlarda cinsellikle ile ilgili konular yer alır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir.
2) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
3) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatıve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.
4) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
5) Mesleki sorunlarıçözmede sorumluluk üstlenir.
6) Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
7) Alanının gerektirdiği bilgive iletişim teknolojilerinikullanır
8) Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk kalır.
9) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir.
10) Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramlar doğrultusunda, etkili iletişim tekniklerini kullanır
11) Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde kullanır.
12) Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri ve bilimsel problem çözme yöntemini uygulamalarında kullanır.
13) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
14) Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecindeki bilgilerini hemşirelik hizmetlerinde kullanır
15) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etikilkelere uygun davranır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cinsel sağlık/üreme sağlığı tanımlar konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Üreme sağlığı ile ilgili temel göstergeler konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Ülkemizde ve dünyada üreme sağlığı hizmetleri konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Üreme sağlığı politikaları konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Gelişim dönemleri ve üreme sağlığı/cinsel sağlık konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Cinsellik, cinsel sağlık ve sorunları konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Güvenli cinsellik konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
9 Cinsel kimlik sorunları ve hemşirelik yaklaşımları konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Özel durumlarda cinsellik (gebelik, kanser, menopoz vs) konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Özel durumlarda cinsellik (gebelik, kanser, menopoz vs) konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Cinsel sağlık/üreme sağlığı eğitimi konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Cinsel sağlık/üreme sağlığı eğitimi konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Cinsel sorunu olan bireye hemşirelik yaklaşımı konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Cinsel sorunu olan bireye hemşirelik yaklaşımı konu ile ilgili literatürün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar