DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Transkültürel Hemşirelik HMS   467 7 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.Pınar YEŞİL DEMİRCİ1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.Pınar YEŞİL DEMİRCİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin kültürlerarası hemşirelik modellerini öğrenerek, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonunu tartışabilir duruma gelmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sağlık ve hastalık kültürü, kültür kavramı, dünya kültürleri, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, sağlıkta kültürel davranışlar, farklı kültürlerde hasta yakınları ve sağlık personeli ilişkisi, bir hastalığın farklı kültürlere göre yaşanması, kültürlerarası hemşirelik kavramı, kültürlerarası bakım yaklaşımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültürlerarası hemşireliğin tanımını yapabilir
2) Kültürlerarası hemşirelik modellerini açıklayabilir
3) Kültür ve stres ilişkisini tartışabilir
4) Kültürlerarası bakış açısıyla çocuk yetiştirmenin önemini açıklayabilir
5) Kültürün iletişim süreci üzerindeki etkisini açıklayabilir
6) Kültürün sağlık ve hastalık üzerindeki etkisini analiz edebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Dersin Amacı ve Kültür Kavramının İncelenmesi Kaynakların tanıtılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
2 İnsan ve Kültürel Yapı Sağlık ve Hastalık Kavramı Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
3 Sağlık ve Hastalığı Etkileyen Kültürel Farklılıklar Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
4 Din, Kültür ve Sağlık İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
5 Göç, Kültür ve Sağlık İlişkisi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
6 Kültür ve Beslenme Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
7 Kültürlerarası Hemşirelikte Temel Kavramlar Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
8 Ara Sınav Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
9 Kültürlerarası Hemşireliğin Tanımı, Amacı, Önemi ve Tarihsel Gelişimi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
10 Kültürlerarası Hemşirelik Modelleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Kültürlerarası İletişim Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
12 Kronik Hastalıklarda Kültürel Yaklaşım Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
13 Çocuk Bakımında Kültürel Yaklaşım Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
14 Üreme Sağlığı ve Kültürel Yaklaşım Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
15 Kültürel Bakış Açısıyla Ağrı, Kültür ve Ölüm Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar