DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşam sonu bakım HMS   469 7 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye terminal dönemde hasta ve ailesine verilecek psikososyal bakım konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Terminal dönem hasta - Terminal dönem hastası olan aile -Hasta ve aile tarafından hastalığın algılanma biçimleri -Aile yükü -Aile içi iletişim/etkileşim sorunları -Ailenin sosyal destek olarak güçlendirilmesi - Yas Süreci *Kayba hazırlanma *Yas süreci *Yas sürecinin sonlanması -Komplike yasın ele alınması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Terminal dönem ve bu dönemde birey ve ailenin karşılaşabileceği psikososyal sorunlar konusunda farkındalık kazanması,
2) 2. Bu farkındalığı kişisel ve mesleki yaşamına aktarma isteği duyması,
3) 3. Kazanımları ve isteği doğrultusunda çevresindeki terminal dönem hasta ve ailesini değerlendirebilmesi,
4) 4. Yaptığı değerlendirmeleri kişisel ve mesleki yaşamına aktarabilmesi beklenmektedir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Terminal dönem hasta Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Terminal dönem hastası olan aile Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hasta ve aile tarafından hastalığın algılanma biçimleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Aile yükü Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Aile içi iletişim/etkileşim sorunları Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ailenin sosyal destek olarak güçlendirilmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Yas Süreci- Kayba hazırlanma Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Yas süreci Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yas süreci Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yas sürecinin sonlanması Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
12 Yas sürecinin sonlanması Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
13 Komplike yasın ele alınması Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Komplike yasın ele alınması Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
15 Dersin Değerlendirilmesi Tartışma Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuya ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar