DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Bilişimi HMS   474 8 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.Pınar YEŞİL DEMİRCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri izlemeye ve hemşirelik bakımında güvenliği, etkinliği kanıtlanmış teknolojik ürünleri kullanmaya yönlendiren bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme, hemşirelik bakımında güvenliği, etkinliği kanıtlanmış teknolojik ürünleri kullanmaya yönlendiren bilgi ve becerilerinaliz edebilme, yorumlayabilme, araştırabilme, sorgulayabilme, çok yönlü düşünebilmeyi konu alır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlık teknolojisine yönelik temel kavramları ifade eder.
2) Sağlık bakımında kullanılacak teknolojiyi değerlendirir.
3) Sağlık alanında teknoloji kullanımının etkisini ve önemini ifade eder.
4) Yeni gelişen bakım ürünlerini seçerek uygulamada kullanır.
5) Sağlık bakımı teknolojisine ilişkin hemşirelik rol ve sorumluluklarının önemini ifade eder.
6) Sağlık ve hemşirelik bilişimini tanımlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynakların Tanıtılması ve Derse Giriş Ders ve Kaynakların Tanıtılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
2 Bilişim Teknolojisi Kavramı, Gelişimi ve Bilişim Teknolojilerinin Amacı Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Sağlık Bilişim ve Klinik Bilgi Sistemleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Dünyada ve Ülkemizde Hemşirelik Bilişim Kavramı Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Hemşirelikte Bilişim Alanında Yapılan Yenilikler Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Hemşirelikte Bilişim Teknolojisinin Yararları ve Engelleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Hemşirelik Eğitimi ve Bilişim Teknolojisi, Çalışma Örnekleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Konuya ilişkin kaynakların okunması
9 Grup Çalışmalarının sunulması Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Grup Çalışmalarının sunulması Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Grup Çalışmalarının sunulması Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Grup Çalışmalarının sunulması Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Grup Çalışmalarının sunulması Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Grup Çalışmalarının sunulması Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Grup Çalışmalarının sunulması Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar