DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğum Bilgisi 1 * EBL   219 3 3 6 11

Ön Koşul Dersleri EBL116 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELİKE ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler, intrauterin dönemden başlayarak; kadın ve erkek üreme organlarının gelişimi, anatomi ve fizyolojisi ile gebeliğin oluşumu ve gebelikteki fizyolojik değişiklikler konusunda temel bilgileri kazanır.
Dersin İçeriği
Kadın sağlığını etkileyen faktörler, üreme sisteminin anatomisi, üreme sisteminin fizyolojisi, gebeliğin fizyolojisi, gebelikte annenin fizyolojisi, doğum öncesi bakım, gebelikte anne ve fetus sağlığının yükseltilmesi, genetik danışmanlık, gebelikte ilaç kullanımı ve teratojenik etkenler,gebelikte beslenme,doğum öncesi dönemde ebenin rolü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
X
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
X
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
X
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
X
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
X
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
X
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
X
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
X
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğurganlık ve Anne Sağlığı Doğum Öncesi Bakımın Önemi ve Amacı Okuma
2 Gebelikle İlgili Terminoloji ve Sağlık Ölçütleri Okuma
3 Kadın ve Erkek Üreme Organ Anatomisi Okuma
4 Kadın ve Erkek Üreme Organ Fizyolojisi Okuma
5 Gebeliğin Oluşumu Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler Okuma
6 Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinde Ebenin Rolü Okuma
7 Ebeveynliğe Hazırlık ve Doğum öncesi Adaptasyon Okuma
8 I. Vize Sınavı Okuma, Tekrar
9 Gebelik Belirtileri ve Tanımlama Okuma
10 Doğum Öncesi İzlem Okuma
11 Gebelikte sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler Gebelikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi Okuma
12 Gebelikte beslenme Antenatal Egzersizler Okuma
13 Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi:Fetal Olgunluğun Değerlendirilmesi - Korionik Villus Örneklemesi - Fetoskopi - Perkutan Umblikal Kan Örneği - Amniyosentez-Nonstress Test (NST) - Kontraksiyon Stres Test (CST) - Ultrason - Biofizik Profil - Fetal Hareketlerin Anne Tarafından Değerlendirilmesi Okuma, araştırma
14 II. Vize Sınavı Okuma, Tekrar
15 Ev ziyaretleri tekniği ve uygulaması Ebelikte Kültürel Yaklaşımlar Okuma, araştırma
16-17 Final Sınavı Okuma, Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar