DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitsel Oyunlar BEO   306 6 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fahri ŞAHİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FAHRİ ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
ÖğretmenMEHMET DUMAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, Oyun aracılığı ile teknik beceriler kazandırmak, Sportif ve toplumsal kurallara uymayı öğretmek. Eğitsel Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Dersinde ısınma, Teknik pekiştirme ve Dinlenme amacı ile dersin başında, ortasında ve sonunda nasıl kullanılacağını öğretmek.
Dersin İçeriği
Öğrencilere, Oyun aracılığı ile teknik beceriler kazandırmak, Sportif ve toplumsal kurallara uymayı öğretmek. Eğitsel Oyunları Beden Eğitimi ve Spor Dersinde ısınma, Teknik pekiştirme ve Dinlenme amacı ile dersin başında, ortasında ve sonunda nasıl kullanılacağını öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
2) Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
3) Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
4) Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
5) eden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitsel Oyunlar Dersinin İçerik ve Kapsamı. Dersin Öğretmen Adayında Hedeflediği Davranışlar. konu ile ilgili ön araştırma ?
2 Eğitsel Oyunların Tanım ve Sınıflandırılması konu ile ilgili ön araştırma ?
3 Eğitsel Oyun Alanları ve Araç, Gereçleri konu ile ilgili ön araştırma ?
4 Eğitsel Oyun Seçiminde Dikkat Edilecek Esaslar. Müzikli Oyunların konu ile ilgili ön araştırma ?
5 Seçiminde Dikkat Edilecek Esaslar konu ile ilgili ön araştırma ?
6 Gelişim Alanları ve Eğitsel Oyunlar konu ile ilgili ön araştırma ?
7 Gelişimin Temel Kavramları ve Eğitsel Oyunlar konu ile ilgili ön araştırma ?
8 Okul Öncesi Dönem Çocukları ve Hareket ve Oyun Öğretimi konu ile ilgili ön araştırma ?
9 Okul Öncesi Dönem Çocukları ve Hareket ve Oyun Öğretimi konu ile ilgili ön araştırma ?
10 Ara Sınav konu ile ilgili ön araştırma ?
11 İlköğretim Dönem Çocukları ve Eğitsel Oyunlar konu ile ilgili ön araştırma ?
12 İlköğretim Dönem Çocukları ve Eğitsel Oyunlar konu ile ilgili ön araştırma ?
13 Orta Öğretim Dönemi Çocukları ve Eğitsel Oyunlar konu ile ilgili ön araştırma ?
14 Orta Öğretim Dönemi Çocukları ve Eğitsel Oyunlar konu ile ilgili ön araştırma ?
15 Dersin Kuramsal İçeriğine İlişkin Ölçme Değerlendirme konu ile ilgili ön araştırma ?
16-17 final sınavı konu ile ilgili ön araştırma ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar