DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri 2 BEO   308 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel VURAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SİBEL VURAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitime özgü temel kavramlar ve bu kavramların beden eğitimi öğretimiyle ilişkisi, Eğitimi ve Beden Eğitimi öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Bir Öğretmen Olarak kendini geliştirme Ders Sunumu.Beden Eğ. Öğretmeninini hak ve sorumlulukları, .Daha iyi bir öğretmen ve antrenör olma. Öğrenmenin Organizasyonu.Öğretim Planları. Spor kültürü ve olimpik eğitim.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Spor kültürü ve olimpik eğitim programlarını geliştirir ve uygular.
2) Etkinliklerin öğretiminde uygun yöntem, teknoloji, araç-gereç ve materyalleri kullanır.
3) Sınıf, takım ve okul spor etkinlikleri yönetiminde bilgili ve beceriklidir
4) Ders içi ve ders dışı farklı beden eğitimi ve spor etkinlikleri için öğretim planları hazırlar ve uygular.
5) Ders içi ve ders dışı farklı beden eğitimi ve spor etkinlikler için etkin ve güvenli öğrenme çevresi oluşturabilir.
6) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için kendini geliştirme becerilerine sahiptir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir Öğretmen Olarak kendini geliştirme, kaynak okuma ? Anlatım
2 Ders Sunumu, kaynak okuma ? Anlatım
3 Farklı Etkinlikler için Öğrenme Çevresi oluşturma, kaynak okuma ? Anlatım
4 Öğrenmenin Organizasyonu. kaynak okuma ? Anlatım
5 Öğretim Planları. kaynak okuma ? Anlatım
6 Takım, ikili ve bireysel sporların öğretimi, kaynak okuma ? Anlatım
7 Ara sınav hazırlık çalışmaları kaynak okuma ? Anlatım
8 Arasınav kaynak okuma ? Yazılı Sınav
9 Öğretim yöntemlerinin sınıf uygulamaları, kaynak okuma ? Anlatım
10 Hareket eğitimi ve uygulamaları, kaynak okuma ? Anlatım
11 Beden Eğitimi derslerinde sınıf yönetimi kaynak okuma ? Anlatım
12 Beden Eğitimi sınıflarında araç-gereç kullanımı, kaynak okuma ? Anlatım
13 Etkinlikler aracılığı ile Bireysel-sosyal sorumluluk eğitimi kaynak okuma ? Anlatım
14 Spor kültürü ve olimpik eğitim kaynak okuma ? Anlatım
15 Beden Eğ. Öğretmeninini hak ve sorumlulukları, .Daha iyi bir öğretmen ve antrenör olma. kaynak okuma ? Soru-Cevap
16-17 Bitirme sınavı kaynak okuma ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar