DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi * BEO   404 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İrem KAVASOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İREM KAVASOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Beden Eğiğtimi ve spor kavramının tarihsel süreçlerinin farkında olunması, Beden Eğitimi, spor, oyun,egzersiz kavramlarının öğrenilmesi Yönetim ve spor yönetimi ile ilgili kavramlar ışığında spor organizasyonları yönetimi, ulusal ve uluslararası spor kurum ve kuruluşlarının işleyişinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum ve kuruluşları, Türk Spor Sisteminin analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
2 Spor Bilimlerinin Tarihsel Süreci Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
3 Beden Eğitimi Kavramının Tanımı Doğuşu Ve Günümüzdeki Durumu Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
4 Beden Eğitiminin Eğitimsel Temelleri Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
5 Beden Eğitimi Ve Sporun Amaç Ve Hedefleri Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
6 Beden Eğitimi, Hareket Eğitimi Ve Oyun, Spor, Egzersiz Kavramlarının Açıklanması Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
7 Yönetim ve spor yönetimi ile ilgili kavramlar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ?
9 Spor Yönetimi Tanimi Gelişimi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
10 Spor organizasyonları yönetimi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
11 Türk Spor Yönetimindeki Kurum Ve Kuruluşlarin İncelenmesi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
12 Spor Federasyonlarinin İncelenmesi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
13 Ulusal ve uluslararası spor kurum ve kuruluşlarının işleyişi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
14 Beden Eğitimi Ve Spor Yönetimini Analizi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
15 Genel Tekrar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar