DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beden Eğitimi ve Spor Tarihi * BEO   405 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel VURAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SİBEL VURAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitime özgü temel kavramlar ve bu kavramların beden eğitimi öğretimiyle ilişkisi, Eğitimi ve Beden Eğitimi öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Bir Öğretmen Olarak kendini geliştirme Ders Sunumu.Beden Eğ. Öğretmeninini hak ve sorumlulukları, .Daha iyi bir öğretmen ve antrenör olma. Öğrenmenin Organizasyonu.Öğretim Planları. Spor kültürü ve olimpik eğitim.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 dünya sporunun tarihsel gelişimi: ilk çağlarda spor; sümerler, asur-babiller, etiler, Kaynak okuma ?
2 mısırlılar, yahudiler, iranlılar, çinliler ve hintlilerde spor Kaynak okuma ?
3 yunanlılar, romalılar. Kaynak okuma ?
4 orta çağda spor; şövalyelik kurumu, orta çağlarda halk tabakasının vücut alıştırmaları Kaynak okuma ?
5 orta çağlarda köylü tabakasının vücut alıştırmaları Kaynak okuma ?
6 yeni ve yakın çağlarda spor Kaynak okuma ?
7 hümanizim akımı ve yeni çağların doğuşu Kaynak okuma ?
8 VİZE Kaynak okuma ?
9 hümanizim akımı ve yeni çağların doğuşu,soylu kişi akademilerinde beden eğitimi ve spor Kaynak okuma ?
10 soylu kişi akademilerinde beden eğitimi ve spor Kaynak okuma ?
11 almanyada halk cimnastiğinin kuruluşu, isveç cimnastiği Kaynak okuma ?
12 ingilterede sporun gelişmesi Kaynak okuma ?
13 eski türklerde spor Kaynak okuma ?
14 cumhuriyet öncesi ve sonrası spor Kaynak okuma ?
15 cumhuriyet öncesi ve sonrası spor Kaynak okuma ?
16-17 FİNAL SINAVI Kaynak okuma ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar