DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkili İletişim Becerileri BGK   310 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel VURAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SİBEL VURAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitime özgü temel kavramlar ve bu kavramların beden eğitimi öğretimiyle ilişkisi, Eğitimi ve Beden Eğitimi öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Bir Öğretmen Olarak kendini geliştirme Ders Sunumu.Beden Eğ. Öğretmeninini hak ve sorumlulukları, .Daha iyi bir öğretmen ve antrenör olma. Öğrenmenin Organizasyonu.Öğretim Planları. Spor kültürü ve olimpik eğitim.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup iletişimi, Ders Yönetimi ve çeşitli yaş grupları ile etkili iletişim yöntemleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
2) Çatışma Yönetimi, Yüzyüze iletişim, doğru soru sorma becerileri konularında bilgi sahibi olur
3) Etkili dinleme, Sözlerde ustalık, ikna veikna dil kalıpları konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olur
4) İletişim süreçleri ve teorileri konusunda bilgi sahibi olur
5) İletişim ile ilgili kavramları bilir ve kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir Sistem olarak iletişim ve İletişim modelleri kaynak okuma ?
2 Dil, anlam ve yapı, Algı ve dil kaynak okuma ?
3 İletişim süreçleri ve işleyişi kaynak okuma ?
4 Güven ve uyum kaynak okuma ?
5 Etkili dinleme becerileri kaynak okuma ?
6 Bakış açıları ve esneklik kaynak okuma ?
7 Ara sınav hazırlık kaynak okuma ?
8 Arasınav kaynak okuma ?
9 Bakış açıları ve esneklik kaynak okuma ?
10 Sözlerde ustalık becerileri kaynak okuma ?
11 İkna ve ikna dil kalıpları kaynak okuma ?
12 Çatışma yönetimi kaynak okuma ?
13 Benzetmeler, semboller ve hikayeler kaynak okuma ?
14 Eşleşme ve yönlendirme kaynak okuma ?
15 Doğru soru sorma becerileri kaynak okuma ?
16-17 Bitirme sınavı kaynak okuma ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar