DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seç Ders (Yüzme) BOS   131 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Süleyman Kazim VARDAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SÜLEYMAN KAZİM VARDAL1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.SÜLEYMAN KAZİM VARDAL1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sportif etkinliklerden biri olarak temel yüzme becerilerinin sergilenmesi, ve bu becerileri başkalarına doğru metotlarla aktararak yüzme öğretilebilmesi, yüzmenin günlük yaşamda ve sportif alandaki kullanım ve öneminin oluşturulması
Dersin İçeriği
Bu ders, beden eğitimi öğretmeninin ihtiyaç duyacağı suda hareket becerisi, yüzmedeki öğretme metotlarının öncülüğünde 4 teknik, çıkış ve dönüşlerle yarışmaların kuralları ve tesislerinin özelliklerini, yüzmenin günlük yaşamdaki kullanım alanları ile profesyonel alandaki sportif önemini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Yüzme Tekniklerini kullanarak yüzer
2) Havuz kullanım kurallarını ve çalışma düzenini kavrar
3) Temel eğitimde kullanılan araç gereçleri tanır
4) Yüzme öğretim basamaklamalarını bilir
5) Yüzmede uygulanan yarışma kurallarını bilir
6) Yüzmenin hayati öneme sahip olduğunun farkına varır
7) Farklı alanlarda yüzmenin ve su egzersizlerinin önemini kavrar
8) Yüzme tesislerini tanır ve tesis özelliklerini bilir
9) Çok yönlülük kazanır
10) Mesleki hayatında empati kurabilir
11) Eksiklerinin farkına varır
12) Arkadaşlarıyla ortak çalışabilir
13) Temel deneyimleri kazanır
14) Sportif çevre kazanır
15) Mesleki özgüven kazanır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüzmenin tarihçesi, havuzlar ve malzemeleri, tesis kullanım kuralları ve önemi Kaynak okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 Neden yüzme bilmeliyiz, yararları. Suya uyum ve beceri alıştırmaları, öğretim basamakları Kaynak okuma ve suya alıştırma becerilerinin uygulanması ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
3 Krawl tekniğine giriş. Özellikleri Krawl tekniği giriş alıştırmaları ? Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
4 Krawl tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon Krawl tekniği alıştırmaları ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
5 Krawl tekniğinde kol, ayak ve nefes uyumu. Koordinasyonun incelikleri Krawl tekniği alıştırmaları ? Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
6 Yüzmede çıkış (start) Yüksekten atlamaya yönelik basit alıştırmalar ? Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
7 Sırtüstü tekniğine giriş. Özellikleri Sırt üstü pozisyon kazandıran çalışmalar ? Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Vize sınavına kadar olan bölüm ve konuların tekrarı ? Performans Değerlendirmesi
9 Sırtüstü tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon Sırt üstü ayak ve kol çalışmaları ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
10 Sırtüstü tekniğinde kol çekişi, ayak vuruşu ve nefes . Uluslar arası yüzme yarış kuralları. Sırt üstü koordinasyon çalışmaları ve kurallara yönelik kaynak okuma ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
11 Kurbağalama tekniğine giriş. Özellikleri Kurbağalamaya giriş dirilleri ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
12 Kurbağalama tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon Kurbağalamada koordinasyon dirilleri ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
13 Kurbağalama tekniğinde kol, ayak ve nefes uyumu. Koordinasyonun incelikleri Kurbağalamada koordinasyon dirilleri ?
14 Kelebek yüzme, Yüzme stillerinin dönüş ve star özelliklerine bakış. Kaynak okuma ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
15 Kelebek yüzme, Yüzme stillerinin dönüş ve star özelliklerine bakış. Kaynak okuma ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konuların tekrarı ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar