DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alan Bilgisi Sd4 (Spor Psikolojisi) * BOS   412 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Filiz DİNÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZEYNEP FİLİZ DİNÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sportif performansın arttırılmasında, spor psikolojisinin önemini öğrenir.
Dersin İçeriği
Sportif performansın arttırılmasında, spor psikolojisinin önemini öğrenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojinin tanımı; Psikolojik araştırma yöntemleri. Spor psikolojisinin tanımı, tarihçesi, amacı, Günümüzde spor psikolojisi çalışmaları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
2 Sportif psikolojisinde uygulamanın genel hatları, ruhsal ve zihinsel etkinlikler. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
3 Kişilik; belirleyen kriterleri, Sporun kişilik gelişimine katkıları, kişilik kuramları, sporcuların kişiliklerinin araştırılması. Sporda performansın Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
4 Kaygı, korku, stres, uyarılmışlık kavramlarının tanımı, sportif performansa etkileri. uyarılmışlık- performans ilişkisi kuramları. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
5 Sporda motivasyon; motivasyon kuramları; başarı güdülenmesi, hedefi gerçekleştirme, yüklemleme kuramları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
6 Performansı engelleyen faktörlerin giderilmesi ve psikoregülasyon teknikleri.; gevşeme teknikleri; Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
7 Hedef belirleme, sportif hedefler basamağı, hedef belirlemede dikkat edilecek noktalar. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
8 Vize sınavı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
9 Grup ve grup dinamiğinin spordaki görünümü; oluşum evreleri,takım ruhu oluşturma, geliştirme, güven çalışmaları ve uygulamaları. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
10 Grup ve grup dinamiğinin spordaki görünümü; oluşum evreleri,takım ruhu oluşturma, geliştirme, güven çalışmaları ve uygulamaları. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
11 Antrenör sporcu iletişimi ve önemi. Antrenörün sporcuya psikolojik destekteki rolü. Antrenörün sporcuya yaklaşımı ve iletişimi nasıl olmalı. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
12 Algı, dikkat, konsantrasyon; dikkatin sosyo-psikolojik kuramları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
13 Sürentrenman tanımı, nedenleri, belirtileri, giderilmesine yönelik uygulamalar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
14 Yarışma öncesi, yarışma, yarışma sonrası sporcuya verilmesi gereken psikolojik destek.Ideal performans durumu,(IPD) Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
15 Geri bildirimlerin alınması, değerlendirme Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
16-17 Final Sınavı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar