DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme ve Değerlendirme MB   204 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cenab TÜRKERİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.YELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanıyarak, ölçmede geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerini nasıl kullanacağını öğrenir, ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir.
Dersin İçeriği
Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramlar, ölçmede geçerlik ve güvenirlik, ölçme teknikleri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili istatistiksel işlemler, Duyuşsal Alan Davranışlarının ölçülmesi, psiko-motor davranışların ölçülmesi ve performans değerlendirme, soru hazırlama teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme kavramını ve çeşitlerini açıklar ve örnekler verebilir.
2) Değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verebilir.
3) Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışabilir.
4) Ölçmede hata türlerini yorumlayabilir.
5) Bir ölçme aracında bulunması gerekli özellikleri (geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık) tartışabilir.
6) Ölçmede geçerlik ve güvenirlik arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
7) Ölçme tekniklerini (yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, kısa cevap testleri, sözlü sınavlar) bütün özellikleri ile tartışabilir.
8) Test planını hazırlayabilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Tanımlar, uygulamalar ve problemler. Ders kitabındaki ilgili konular. ?
2 Doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt, ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri (Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçekler) Mutlak ve bağıl değerlendirme. Ders kitabındaki ilgili konular. ?
3 Bir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık. Ders kitabındaki ilgili konular. ?
4 Geçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişki, ölçmede güvenirlik nasıl hesaplanır? Ders kitabındaki ilgili konular. ?
5 Madde analizleri: Güçlük indeksi ve ayırt ediciliğin hesaplanması Ders kitabındaki ilgili konular. ?
6 Değerlendirme yaklaşımları Ders kitabındaki ilgili konular. ?
7 Merkezi eğilim ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama). Ders kitabındaki ilgili konular. ?
8 Arasınav Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi ?
9 Merkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal dağılım) Ders kitabındaki ilgili konular. ?
10 Test puanları üzerinde bazı istatistiksel işlemler: Z ve T puanının hesaplanması. Ders kitabındaki ilgili konular. ?
11 Duyuşsal Alan davranışlarının ölçülmesi: İlgi, tutum ve eğilim testleri. Ders kitabındaki ilgili konular. ?
12 Psikomotor alan davranışlarının ölçülmesi: Performans testleri ve portfolyo değerlendirme Ders kitabındaki ilgili konular. ?
13 Test geliştirme ve soru hazırlama teknikleri Ders kitabındaki ilgili konular. ?
14 Ölçme sonuçlarının çeşitli grafiklerle gösterilmesi Ders kitabındaki ilgili konular. ?
15 Türkiyede ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel sorunlar Ders kitabındaki ilgili konular. ?
16-17 Final Sınava hazırlık ve konuların gözden geçirilmesi ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Hakan Atılgan (2006), Ankara: Anı Yayıncılık