DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi * MB   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Banu Nurdan ÖZSU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BANU NURDAN ÖZSU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı sınıf yönetiminin eğitim sistemindeki önemini tartışmak, sınıf yönetiminin temel stratejilerini, ilkelerini ve boyutlarını incelemek ve etkili yönetim becerileri geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Dersin İçeriği : Bu derste sınıf yönetiminin temel ilkeleri, stratejileri ve sınıfın fiziksel çevresi, kural ve prosedürlerin oluşturulması, sınıfta zaman yönetimi, etkili öğretim, etkili iletişim becerileri ve disiplin problemlerini en aza indirgeme gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
2 Sınıfın genel özellikleri ve sınıf yönetiminin temel ilkeleri sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
3 Sınıf yönetimini etkileyen faktörler sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
4 Sınıf yönetim yaklaşımları ve stratejileri sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
5 Sınıf yönetim yaklaşımları ve stratejileri sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
6 Sınıfın fiziksel çevresini düzenleme sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
7 Sınıf kurallarını ve prosedürlerini oluşturma sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
8 Ara sınav sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
9 Sınıfta öğretimin yönetimi sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
10 Öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonunu arttırma sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
11 Zaman yönetimi sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
12 Sınıfta etkili iletişim sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
13 Disiplin problemleriyle baş etme sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
14 Disiplin problemleriyle baş etme sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
15 Aile -öğretmen ilişkileri sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?
16-17 Final sınıfın hazırlanması, bilgisayar ve projeksiyonun kontrolü ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar