DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Bilgisi Seç D1 (Nitelikli Araştırma Yöntemi MBS   229 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cenab TÜRKERİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiCENAB TÜRKERİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nitel araştırma modellerinin öğrenilmesi ve hangi alanlarda kullanıldıklarının bilinmesi.
Dersin İçeriği
Nitel araştırma nın yapısı, araştırma dokusu, araştırma evreleri, örnek araştırmalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma nedir Araştırma süreci nasıl dır
2) Araştırma Metodolojisi
3) Niceliksel araştırma
4) Niteliksel araştırma
5) Nitel araştırmanın temel aşamaları
6) Araştırma problemi - hipotez
7) Nitel araştırmada araştırmacının rolü
8) ARA SINAV
9) Nitel araştırmada veri toplama yöntemleri
10) Gözlem
11) Görüşme
12) Yazılı döküman
13) Vaka incelemesi
14) Nitel araştırmada verilerin çözümlenmesi
15) Araştırma örneği


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma nedir Araştırma süreci nasıldır Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
2 Araştırma Metodolojisi Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
3 Niceliksel araştırma Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
4 Niteliksel araştırma Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
5 Nitel araştırmanın temel aşamaları Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
6 Araştırma problemi - hipotez Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
7 Nitel araştırmada araştırmacının rolü Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
8 ARA SINAV Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
9 Nitel araştırmada veri toplama yöntemleri Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
10 Gözlem Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
11 Görüşme Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
12 Yazılı döküman Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
13 Vaka incelemesi Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
14 Nitel araştırmada verilerin çözümlenmesi Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
15 Araştırma örneği Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
16-17 final final ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar