DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mes Blg Sd 2 (Program Geliştirme) MBS   430 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Filiz DİNÇ
Dersi Verenler
Doç. Dr.YELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim programları ile ilgili temel kavramlar, teori ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, öğretim planlarının geliştirilmesi ve öğretim stratejileri ve yeni yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Programın temel ögelerini hatırlar
2) Program türlerini açıklar
3) Program geliştirmenin bilimsel temellerini örneklerle açıklar.
4) Eğitim programlarında tasarım yaklaşımlarını açıklar.
5) Program geliştirmede planlama aşamalarını hatırlar
6) Program tasarımı yaklaşımları
7) Program geliştirmeyi planlama
8) ara sınav
9) Öğretim programında hedefler
10) Öğretim programında içerik
11) eğitim durumları
12) program değerlendirme
13) Öğretim sürecini planlama
14) Öğretim stratejiler
15) yeni yaklaşımlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program geliştirmede temel kavramlar anlatım ? Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Programın temel ögeleri grup çalışması ?
3 Program türleri beyin fırtınası ?
4 Program geliştirmenin kuramsal temelleri grup çalışması ?
5 Program tasarımı yaklaşımları grup çalışması ?
6 Program geliştirmeyi planlama beyin fırtınası ?
7 ara sınav sınava hazırlık ?
8 Ara Sınav yazılı sınav ?
9 Öğretim programında içerik grup çalışması ?
10 eğitim durumları grup çalışması ?
11 program değerlendirme bireysel çalışma ?
12 Öğretim sürecini planlama grup çalışması ?
13 Öğretim stratejiler grup çalışması ?
14 yeni yaklaşımlar grup çalışması ?
15 genel değerlendirme beyin fırtınası ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar