DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi MB   316 6 1 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel VURAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZEYNEP FİLİZ DİNÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmenlik mesleğinin yerinde gözlemlenmesi. Farlklı derslerin öğretiminin gözlenmesi. Mikro öğretim uygulamaları. Beden eğitimi ve spor öğretimi ve yönetiminin gözlemlenmesi. Okul yönetiminin gözlenmesi
Dersin İçeriği
Dönem Planının hazırlanması.Öğretim Yöntemleri.Diğer dallarla ilgili bir dersin gözlenmesi.Okul Müdürü ve okul kuralları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Törenler ile okul ve kulüp çalışma ve yönetim işlerini gözlemleyerek bilgi edinir
2) Okul deneyimi çalışmalarını içeren bir portfolyoyu hazırlar ve sunar
3) Okulun örgüt yapısını hakkında bilgi sahibi olur
4) Dersin işlenişi, öğrenme süreçleri, uygulanan yöntem teknik ve stratejileri gözlemler ve raporlar.
5) Öğretmenin, sınıf ve dersin yönetimindeki beceri ve deneyimlerini gözlemler ve raporlar
6) Öğretmen ve öğrencinin okul yaşamını gözlemler ve raporlar,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem Planının hazırlanması konu araştırması ? Anlatım
2 Öğretmenin Okuldaki bir Günü konu araştırması ? Anlatım
3 Öğrencinin okuldaki bir günü konu araştırması ? Anlatım
4 Bir Öğrencinin incelenmesi konu araştırması ? Anlatım
5 Öğretim Yöntemleri konu araştırması ? Anlatım
6 Diğer dallardan birinin incelenmesi konu araştırması ? Anlatım
7 Derslerin Gözlenmesi konu araştırması ? Anlatım
8 Diğer dallarla ilgili bir dersin gözlenmesi konu araştırması ? Anlatım
9 Ara Sınav ara sınav ? Sözlü Sınav
10 Dersin Yönetimi ve sınıfın kontrolü konu araştırması ? Soru-Cevap
11 Soru sorma tekniklerini gözlemleme konu araştırması ? Soru-Cevap
12 Okulda araç-gereç ve kaynakların gözlenmesi konu araştırması ? Soru-Cevap
13 Okul Müdürü ve okul kuralları konu araştırması ? Soru-Cevap
14 Okul ve Toplum konu araştırması ? Soru-Cevap
15 Mikro öğretim teknikleri ve okul deneyiminin değerlendirilmesi konu araştırması ? Soru-Cevap
16-17 Bitirme Sınavı bitirme sınavı ? Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar