DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri I * MB   305 5 2 3 6

Ön Koşul Dersleri 26790 İçerik ve Öğrenme Yönetim Sistemleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel VURAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SİBEL VURAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Etkili ve verimli öğrenmenin sağlanması için farklı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinin işe koşulması. Küçük grup çalışmalarının mikro öğretim uygulamaları ile birleştirildiği bu derste, adaylar verdikleri öneriler temelinde, bir öğretim planı hazırlayarak, ortam ve araç-gereçleri düzenleyerek seçtikleri yöntemler ile içeriği öğretirler. Geliştirilen veya kullanılan materyallerin programlı öğretim, bilgisayar destekli, bilgisayar temelli öğretim, online toplulukları vb. teknolojik uygulamalar ile desteklenmesi beklenir. Bu uygulamalar ölçütler temelinde değerlendirilir.
Dersin İçeriği
Genel öğretim metotlarının, PI, CBI, CSCL vb. öğretim teknolojileri uygulamaları ile öğretimde birleştirilmesi için mikro-öğretim uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgilerin gözden geçirilmesi ve grupların belirlenmesi Bilgilerin tekrarı ?
2 Grup önerilerinin değerlendirilmesi, yöntemlerin ve içeriklerin belirlenmesi, BDE vb. uygulamaların gözden geçirilmesi Öneriler için gerekçe metinlerinin yazımı ?
3 Sunuş yolu, soru-cevap, eğitsel oyun Sunular için gerekli hazırlıklar ?
4 Gezi-gözlem, misafir konuşmacı, altı şapka Sunular için gerekli hazırlıklar ?
5 Tartışma teknikleri Sunular için gerekli hazırlıklar ?
6 Araştırma-inceleme, deney, mahkeme Sunular için gerekli hazırlıklar ?
7 Sunuş yolu, gösterip yaptırma Sunular için gerekli hazırlıklar ?
8 Kubaşık öğrenme, jigsaw Sunular için gerekli hazırlıklar ?
9 ARASINAV ?
10 Tam öğrenme, akran öğretimi, oyun Sunular için gerekli hazırlıklar ?
11 Drama, örnek olay, beyin fırtınası Sunular için gerekli hazırlıklar ?
12 Buluş yolu, benzetim Sunular için gerekli hazırlıklar ?
13 İstasyon tekniği, balık kılçığı, beyin fırtınası Sunular için gerekli hazırlıklar ?
14 Öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, sergi Öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, sergi ?
15 Gözden geçirme, tartışma ve son değerlendirmeler Gözden geçirme, tartışma ve son değerlendirmeler ?
16-17 FİNAL SINAVI ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sönmez, Veysel (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık