DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Dalı Özel Antr. Bilgisi (Hentbol) AE   456 8 2 3 9

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil DİKİCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAMİL DİKİCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinin meslek yaşamlarında takım hazırlama konusunda ve performansa yönelik hedeflere ulaşmada gerekli bilgileri ve donanımı vermek.
Dersin İçeriği
Dönem antrenmanları (hazırlık-müsabaka) Dönem antrenmanları ve özellikleri Temel eğitim dönemi antrenmanları Gelişim dönemi antrenmanları Gelişim dönemi antrenmanları Performans dönemi antrenmanları Performans dönemi antrenmanları Spor dalına özgü yetenek seçimi Yetenek seçiminde kriter çalışmaları Örnek antrenman dirilleri Örnek antrenman dirilleri Örnek antrenman dirilleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
2) Öğrenci, spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır. Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
3) Öğrenci, spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar. Spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
4) Öğrenci, mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
5) Öğrenci, etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
6) Öğrenci, çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.. Farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar
7) Öğrenci, sporculara ve takıma uygun antrenman ortamını tasarlar ve düzenler. Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
8) Öğrenci, mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)