DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Dalı Antr. Uyg. (Hentbol) AB   382 6 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil DİKİCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAMİL DİKİCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor branşına yönelik antrenörlük deneyiminin ilk basamağı için gerekli beceri ve öğretilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Uygulama Spor kulüplerinin belirlenmesi ve görevlendirmeler Kulüp örgütsel yapısı hakkında bilgi toplama ve değerlendirme Kulübün sosyal çevre ve sosyal yaşamdaki işlevlerinin gözlenmesi Antrenörün ve sporcunun spor kulübündeki günlük aktivitelerinin gözlenmesi Antrenörün yıllık antrenman planlamaları ile ilgili gözlem ve bilgi edinme Antrenmanın içeriğinin gözlenmesi Antrenör ve sporcu ilişkisinin antrenman esnasında gözlenmesi Antrenman esnasında araç-gereç ve yazılı bilgilerin kullanılmasının gözlemi Sporcu ve antrenör sözleşmelerinin gözlenmesi Lisans bilgilerinin değerlendirilmesi Kamp programları ve planlaması Deplasmanların planlanması ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
2) Öğrenci, spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır.
3) Öğrenci, spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar.
4) Öğrenci, spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar.
5) Öğrenci, spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
6) Öğrenci, mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerini kazanır.
7) Öğrenci, etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisini kazanır.
8) Öğrenci, çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
9) Öğrenci, farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygulama Spor kulüplerinin belirlenmesi ve görevlendirmeler Kulüp bilgilerinin toplanması ? Anlatım
2 Kulüp örgütsel yapısı hakkında bilgi toplama ve değerlendirme Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
3 Kulübün sosyal çevre ve sosyal yaşamdaki işlevlerinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
4 Antrenörün ve sporcunun spor kulübündeki günlük aktivitelerinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
5 Antrenörün yıllık antrenman planlamaları ile ilgili gözlem ve bilgi edinme Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
6 Antrenmanın içeriğinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Grup Çalışması
7 Antrenör ve sporcu ilişkisinin antrenman esnasında gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Grup Çalışması
8 Ara Sınav Haftalık raporların hazırlanması ? Grup Çalışması
9 Sporcu ve antrenör sözleşmelerinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Gösterip Yaptırma
10 Lisans bilgilerinin değerlendirilmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Gösterip Yaptırma
11 Kamp programları ve planlaması Haftalık raporların hazırlanması ? Gösterip Yaptırma
12 Deplasmanların planlanması ve değerlendirilmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Gösterip Yaptırma
13 Maç analizleri Maç raporlarının hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
14 Maç Gözlemi Maç raporlarının hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
15 Maç Değerlendirme Maç raporlarının hazırlanması ? Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem raporlarının sunulması ? Gösterip Yaptırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar