DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Dalı Antr. Uyg. (Futbol) AB   392 6 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Muhammet AKGÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUHAMMET AKGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Futbolda toplu ve topsuz tekniklerin teorik olarak açıklanması,basamaklamalı - uygulamalı olarak öğretilmesi. Müsabaka koşulları altında tecrübe edinilmesi
Dersin İçeriği
Futbol oyun kuralları, futbolda ısınmalar, toplu ve topsuz teknikler, topa vuruş teknikleri, top kontrol teknikleri, topla aldatma teknikleri, markaj, kaleci teknikleri, taç atışı teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
2) Spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
3) Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
4) Spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar
5) Spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
6) Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
7) Etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
8) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
9) Farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar
10) Sporculara ve takıma uygun antrenman ortamını tasarlar ve düzenler
11) Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
12) Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar.
13) Spor bilimlerinde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
14) Sporcuların gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük antrenman planları hazırla
15) Spor branşı ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygulama Spor kulüplerinin belirlenmesi ve görevlendirmeler Kulüp bilgilerinin toplanması ? Anlatım
2 Kulüp örgütsel yapısı hakkında bilgi toplama ve değerlendirme Haftalık raporların hazırlanması ? Anlatım
3 Kulübün sosyal çevre ve sosyal yaşamdaki işlevlerinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Antrenörün ve sporcunun spor kulübündeki günlük aktivitelerinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Antrenörün yıllık antrenman planlamaları ile ilgili gözlem ve bilgi edinme Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Antrenmanın içeriğinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Antrenör ve sporcu ilişkisinin antrenman esnasında gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
9 Sporcu ve antrenör sözleşmelerinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Lisans bilgilerinin değerlendirilmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Kamp programları ve planlaması Haftalık raporların hazırlanması ?
12 Deplasmanların planlanması ve değerlendirilmesi Haftalık raporların hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Maç analizleri Maç raporlarının hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Maç analizleri Maç raporlarının hazırlanması ?
15 Maç analizlerinin değerlendirilmesi Maç raporlarının hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem raporlarının sunulması ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar