DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Eğitimi Spor Dalı (Aletli Cimnastik) AE   217 3 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tuğba ÇELİK GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TUĞBA ÇELİK GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Artistik cimnastikte kullanılan aletler ve uygulanan temel teniklere yönelik, becerilerin sınıflandırmasını ve uygulama boyutunda hareket öğretimini açıklayabilme
Dersin İçeriği
temel beceriler kavrayabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
2) Spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
3) Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
4) Spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar
5) Spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
6) Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir
7) Etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
8) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
9) Farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar
10) Sporculara ve takıma uygun antrenman ortamını tasarlar ve düzenler
11) Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
12) Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar.
13) Spor bilimlerinde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
14) Sporcuların gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük antrenman planları hazırlar
15) Spor branşı ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cimnastik salonunun incelenmesi. ideal cimnastik salonunun planlanması. konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Alıştırma ve Uygulama
2 Yer minderinde, kartvil hareketinin kademeli öğretim konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Alıştırma ve Uygulama
3 Yer minderinde, elliaşma hareketinin kademeli öğretimi konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Alıştırma ve Uygulama
4 Yunus takla ve bağlantılı hareketler uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
5 Atlama masasında açık ve kapalı bacak geçişler. überslak atlayışı öğretimi uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
6 Alçak bafikste kipe öğretimi. Yüksek barfikste kipe alt-iniş çalışmaları uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
7 Kız paralelinde çıkış, dönüş, tutuş, salınım, alt barda taban dönüşü. uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
9 Denge aletinin tanıtımı.basit yürüyüşler, ve çıkış formları uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
10 Denge aletinde çember ve kartvil. uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
11 Kulplu beygire çıkış, hareketlerin tanımları uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
12 Kulplu beygirde dayanma çalışmaları. uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
13 Halka aletinin tanımı.halkada tutuş, amut, bitiriş saltosu uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
14 Paralel aletini tanımı.salınım ve amut uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
15 Paralel aletini tanımı.salınım ve amut uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları uygulalama ? Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar