DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Eğitimi Spor Dalı (Aletli Cimnastik) AE   218 4 3 3.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tuğba ÇELİK GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TUĞBA ÇELİK GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Artistik cimnastikte kullanılan aletler ve uygulanan temel teniklere yönelik, becerilerin sınıflandırmasını ve uygulama boyutunda hareket öğretimini açıklayabilme
Dersin İçeriği
temel beceriler kavrayabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
2) Spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
3) Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
4) Spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar
5) Spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
6) Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
7) Etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
8) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
9) Farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar
10) Sporculara ve takıma uygun antrenman ortamını tasarlar ve düzenler
11) Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
12) Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar.
13) Spor bilimlerinde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
14) Sporcuların gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük antrenman planları hazırlar
15) Spor branşı ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 artistik cimnastikte yetenek seçiminde uygulanan yöntem ve testler. konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
2 antrenman planlaması; hazırlık evresi, esas evre, geçiş dönemi. konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
3 artistik cimnastikte motorik özelliklerin incelenmesi; kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinatif yetenekler, esneklik çalışmaları. konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
4 ritim çalışmaları, ritimli yürüyüş, reaksiyon çalışmaları ve temel öğretim metodları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
5 paralelde öne çift kol, geriye çift kol çıkışın temel öğretim metodları ve uygulaması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
6 barfikste kipe, elan alma, karın çıkışı, karın dönüşü temel öğretim metodları ve uygulaması uygulama ?
7 paralelde üst kipe, koltuklarda salınım, omuz amudu, blok devriliş, yana çember çıkışı uygulama ?
8 Ara Sınav uygulama ?
9 kız paralelinde karın çıkışı, karın dönüşü, öne ve geriye değirmen dönüşü, taban devrinden bitiriş uygulama ?
10 cimnastik antrenmanının organizmaya etkisi, kalp verimi uygulama ?
11 artistik cimnastikte kuvvet antrenmanının önemi, 6-7-8 yaş gurubu sporcuların fizyolojik gelişimleri. uygulama ?
12 6-7-8 yaş gurubu sporcularına örnek program hazırlayabilme ve günlük antrenman programı hazırlanması. uygulama ?
13 elit cimnastikçilerin antrenman programların incelenmesi. uygulama ?
14 artistik cimnastikte beslenme ve sakatlıklara karşı önlem alma uygulama ?
15 artistik cimnastikte beslenme ve sakatlıklara karşı önlem alma uygulama ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sinavi ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar