DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Eğitimi Spor Dalı (Aletli Cimnastik) AE   318 6 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tuğba ÇELİK GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TUĞBA ÇELİK GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Aletli cimnastiğe özgü antrenman yöntemlerini teorik - uygulamalı kavrama
Dersin İçeriği
aletlere özğü antrenman planları yapabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
2) Spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
3) Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
4) Spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar
5) Spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
6) Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir
7) Etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
8) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
9) Farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar
10) Sporculara ve takıma uygun antrenman ortamını tasarlar ve düzenler
11) Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
12) Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar.
13) Spor bilimlerinde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
14) Sporcuların gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük antrenman planları hazırlar
15) Spor branşı ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Geri salto hareketin basamaklamalarını öğrenir ve uygular ? Alıştırma ve Uygulama
2 Paralel aletinde bitirişler, çıkışlar ve bitiriş salto hareketini uygular. salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
3 Paralel aletinde bitirişler, çıkışlar ve bitiriş salto hareketini uygular. salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
4 Paralelde amut, halkada amut hareketini analiz eder ve uygular. salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
5 Dengede geri köprü ve öne salto bitirişleri uygulayabilir. Kulplu beygirde iki devirin analizini yapabilir ve uygulayabilir. salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
6 Dengede geri köprü ve öne salto bitirişleri uygulayabilir. Kulplu beygirde iki devirin analizini yapabilir ve uygulayabilir salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
7 Halkada düz tokat , asimetrik barda uzanma kipesi hareketini uygulayabilir salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
8 Vize sınavı Vize sınavı ? Performans Değerlendirmesi
9 Halkada düz tokat , asimetrik barda uzanma kipesi hareketini uygulayabilir salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
10 Barfikste ters mihfer, asimetrikte ters mihfer hareketini analiz eder uygulayabilir salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
11 Barfikste ters mihfer, asimetrikte ters mihfer hareketini analiz eder uygulayabilir salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
12 Trambolinde sıçramalar, saltolar burgular. Burgu teknikleri salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
13 Yerde burguları analiz edebilir ve uygulayabilir. salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
14 Atlama masasında burguları uygulayabilir. salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
15 Atlama masasında burguları uygulayabilir. salonun ve aletlerin hazırlanması ? Alıştırma ve Uygulama
16-17 final sınavı final sınavı ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar