DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Dalı Özel Antr. Bilgisi (Hentbol) AE   335 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil DİKİCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAMİL DİKİCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinin meslek yaşamlarında takım hazırlama konusunda ve performansa yönelik hedeflere ulaşmada gerekli bilgileri ve donanımı vermek.
Dersin İçeriği
Dönem antrenmanları (hazırlık-müsabaka) Dönem antrenmanları ve özellikleri Temel eğitim dönemi antrenmanları Gelişim dönemi antrenmanları Gelişim dönemi antrenmanları Performans dönemi antrenmanları Performans dönemi antrenmanları Spor dalına özgü yetenek seçimi Yetenek seçiminde kriter çalışmaları Örnek antrenman dirilleri Örnek antrenman dirilleri Örnek antrenman dirilleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci,mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
2) Öğrenci,spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır.
3) Öğrenci, Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar.
4) Öğrenci, spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar.
5) Öğrenci,spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
6) Öğrenci, mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerini kazanır.
7) Öğrenci, etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisini kazanır.
8) Öğrenci, çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
9) Öğrenci, farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem antrenmanları (hazırlık-müsabaka) Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Anlatım
2 Dönem antrenmanları ve özellikleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Anlatım
3 Temel eğitim dönemi antrenmanları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
4 Gelişim dönemi antrenmanları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
5 Gelişim dönemi antrenmanları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
6 1.Performans dönemi antrenmanları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Gösterip Yaptırma
7 2.Performans dönemi antrenmanları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav ARA SINAV ? Gösterip Yaptırma
9 3.Performans dönemi antrenmanları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Grup Çalışması
10 Branşa özgü yetenek seçimi Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Grup Çalışması
11 Yetenek seçiminde kriter çalışmaları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Grup Çalışması
12 Yetenek seçiminde kriter çalışmaları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
13 Örnek antrenman dirilleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
14 Örnek antrenman uygulamaları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
15 Müsabaka uygulamaları Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları YARIYIL SONU SINAVI ? Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar