DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Dalı Özel Antr. Bilgisi (Hentbol) AE   336 6 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil DİKİCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAMİL DİKİCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinin meslek yaşamlarında takım hazırlama konusunda ve performansa yönelik hedeflere ulaşmada gerekli bilgileri ve donanımı vermek.
Dersin İçeriği
Dönem antrenmanları (hazırlık-müsabaka) Dönem antrenmanları ve özellikleri Temel eğitim dönemi antrenmanları Gelişim dönemi antrenmanları Gelişim dönemi antrenmanları Performans dönemi antrenmanları Performans dönemi antrenmanları Spor dalına özgü yetenek seçimi Yetenek seçiminde kriter çalışmaları Örnek antrenman dirilleri Örnek antrenman dirilleri Örnek antrenman dirilleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
2) Öğrenci, spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır. Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
3) Öğrenci, ,spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar. Spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
4) Öğrenci, mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
5) Öğrenci, etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir. Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
6) Öğrenci, farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar. Sporculara ve takıma uygun antrenman ortamını tasarlar ve düzenler
7) Öğrenci, sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
8) Öğrenci,mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hazırlık dönemi öncesinde kullanılan testler ve oyuncu değerlendirmesi Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Anlatım
2 Takım kurma ve oyun sistemi belirleme Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
3 Birinci hazırlık periyodundaki yüklenme antrenmanına örnekler Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
4 İkinci hazırlık periyodundaki yüklenme antrenmanına örnekler Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Grup Çalışması
5 Müsabaka dönemi örnek antrenman planlaması Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Grup Çalışması
6 Müsabaka dönemi antrenman planlamasına göre günlük antrenman yüklenmeleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Grup Çalışması
7 Müsabaka dönemi antrenman planlamasına göre günlük antrenman yüklenmeleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Grup Çalışması
8 Ara Sınav ARA SINAV ? Gösterip Yaptırma
9 Müsabaka dönemi antrenman planlamasına göre haftalık antrenman yüklenmeleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Gösterip Yaptırma
10 Müsabaka dönemi antrenman planlamasına göre haftalık antrenman yüklenmeleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Gösterip Yaptırma
11 Müsabaka dönemi antrenman planlamasına göre aylık antrenman yüklenmeleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Grup Çalışması
12 Müsabaka dönemi antrenman planlamasına göre aylık antrenman yüklenmeleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Gösterip Yaptırma
13 Ruhsal ve zihinsel antrenman Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Alıştırma ve Uygulama
14 Maç değerlendirme Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Gösterip Yaptırma
15 Maç değerlendirme Kaynak okuma. Ön araştırma. ? Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları YARIYIL SONU SINAVI ? Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar